پایگاه خبری اوشیدا 22 فروردين 1392 ساعت 22:58 http://oshida.ir/vdcb.zbsurhb8ziupr.html -------------------------------------------------- عنوان : طایفه بارانی یا بارنی از طوایف سیستان -------------------------------------------------- اوشیدا: بارانی یا بارنی، از طایفه‌های سیستانی استان سیستان و بلوچستان می‌باشد. متن : به گزارش پایگاه خبری اوشیدا: بزرگان این طایفه معتقدند، زمانی که جلال الدین خوارزمشاه برای سرکوبی لشکریان چنگیز و تدارک سپاه به غزنین حرکت کرد، در منطقه ای به همین نام با او همراه شدند. بعدها بارانی ها به جهان آباد و ده خانم مهاجرت کرده و به کار کشاورزی و دامداری پرداخته اند. امروزه این طایفه در حاشیه نیزار میان کنگی زابل و منطقه قائنات به این حرفه مشغول هستند. بارانی ها در روستاهای جهان آباد، ده قجر، ده بارانی ساکن هستند. بارانی ها از لحاظ وابستگی خود را وابسته به طایفه های محمد زهی، باروزهی و بارکزهی می دانند. محمد زهی ها و باروزهی هابارکزهی یا ریکزائی ها در بلوچستان سکونت دارند. این طایفه از نه تیره تشکیل می شود: تیره صفر تیره محمد رسول تیره بوران تیره جماگل (جمعه گل) تیره محمد اکبر تیره قاسم تیره سلیمان تیره اسماعیل تیره نورمحمد بازدید کننده گرامی شما میتوانید جهت تکمیل و بروز رسانی اطلاعات طوایف سیستان مارا یاری نمایدایمیل:info@oshida.ir