پایگاه خبری اوشیدا 25 آذر 1399 ساعت 23:53 http://oshida.ir/vdcb0sbz.rhb55piuur.html -------------------------------------------------- عنوان : تعطیلی متولی فضای مجازی در مجازی‌ترین ایام/ برخی طرح‌ها چهار سال است در صف انتظارند -------------------------------------------------- تعطیلی 3 ماهه جلسات شورای عالی فضای مجازی در شرایطی است که کرونا همه فعالیت‌های فیزیکی را هم مجازی کرده و موضوعات مهمی که همین الان هم برای سامان‌دهی آنها دیر شده در صف طولانی بررسی در جلسه شورا هستند. آیا قفل جلسات این نهاد کلیدی هم به دست ریاست 2 قوه دیگر باز می‌شود؟ متن : به گزارش اوشیدا؛ به نقل از فارس:گسترش فزاینده فناوری های اطلاعاتی و ارتباطاتی به ویژه شبکه جهانی اینترنت، اقتضا می کند که نقطه کانونی متمرکزی برای سیاستگذاری، تصمیم گیری و هماهنگی درفضای مجازیکشور به وجود آید. به این مناسبتشورای عالیفضای مجازیکشور با اختیارات کافی به ریاست رئیس جمهور تشکیل می شود و لازم است به تمامی مصوبات آن ترتیب آثار قانونی داده شود.حکممقام معظم رهبریدر اسفند سال 90 برای تشکیل شورای عالی فضای مجازی و انتصاب اعضای این شورا با بیان بالا آغاز می شود. امسال حدود 9 سال از تشکیل این شورای عالی می گذرد امادر شرایطی است کهکروناهمه فعالیت های فیزیکی را هم مجازی کرده، سه ماه است جلسات این شورا تشکیل نشده است. این در حالی است که موضوعات مهمی که همین الان هم برای ساماندهی آنها دیر شده در صف طولانی بررسی در جلسه شورا هستند.طرحی که چهارسال است در صف انتظار قرار داردهمین ماه خبری منتشر شد مبنی بر اینکه سند بالادستی طرح فضای مجازی سالم، چهار سال است در صف طرح در شورای عالی فضای مجازی است. این سند سال 95 در کمیسیون عالی محتوای مرکز ملی فضای مجازی به تصویب رسیده و رسیدن نوبت به آن، نیازمند تشکیل منظم جلسات است.امروز در نهمین سال تشکیل این شورا، شنیدن اینکه سندی از 4 سال پیش در صف طرح در این شورا است، سنگین است. این تاسف وقتی بیشتر می شود که می شنویم در شرایطی کهکروناهمه فعالیت ها را مجازی کرده است را پیگیر می شویم و می شنویم که جلسات این شورا چند ماه است که تشکیل نمی شود.هفته پیش رسول جلیلی، عضو حقیقی شورایعالی فضای مجازی در این خصوص گفت: از آنجایی که امید زیادی به تشکیل شورای عالی فضای مجازی نیست و به نوعی تشکیل جلسات این شورا قفل شده است، پیشنهاد می شود که طبق آیین نامه داخلی شورای عالی که دبیر شورا می تواند مصوبات کمیسیون های عالی را طبق فرآیندی ابلاغ کند، سند صیانت از کودکان در فضای مجازی نیز به تایید دبیر شورا برسد و به دستگاهها ابلاغ شود.با جلیلی درباره آخرین وضعیت جلسات شورای عالی فضای مجازی گفت وگوکرده ایم و او درباره راهکار خروج شورا از بن بست، یک پیشنهاد عملی دارد. این گفت وگو را در ادامه بخوانید.*تعطیلات کل فصل جلسات شورای عالی فضای مجازیفارس:امسال آخرین بار کی جلسه شورای عالی فضای مجازی برگزار شد؟جلیلی:جلسات شورا از مهر ماه 99 دیگر برگزار نشده است.فارس:آیا دستور کاری برای برگزار شدن جلسات شورا نیست که شورا تشکیل جلسه دهد؟جلیلی: براساس آیین نامه شورای عالی فضای مجازی، برگزاری جلسه به پیشنهاد و تشخیص دبیر شورا و با موافقت رئیس شورا (رئیس جمهوری) انجام می شود. تا جایی که اطلاع داریم می دانیم که دبیر شورا پیشنهاد تشکیل جلسه شورا را برای ریاست شورا ارسال کرده و منتظر تایید رئیس شورا است.فارس:آخرین دستور کار جلسه شورا چه بود؟جلیلی:با توجه به اینکه زمان زیادی از جلسه آخر شورا گذشته، اکنون دیگر دستور جلسات را در ذهن ندارم؛ علاوه بر اینکه دستور جلسات را دبیر شورا اعلام می کند. اما تا جایی که به خاطر دارم موضوع طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات بود که در شهریور ماه 99 بررسی این طرح به اتمام رسید و منتج به مصوبه ای شد که به دستگاه های اجرایی ابلاغ شده است.برای اطلاع از مصوبات شورای عالی فضای مجازی برای مثال مصوبه طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات را در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایرانبخوانید:پس از این هم دستور جلسه دیگری داشتیم که جلسات دیگرتشکیل نشد.*موضوعات مهمی در فضای مجازی که حتی اکنون هم برای سامان دهی آنها دیر شده استفارس:همواره اغلب تصمیم گیران ومسوولانکشور در سخنرانی های مناسبتی خود به فراخور موضوع از اهمیت فضای مجازی صحبت می کنند و تاکید می کنند که قواعد فضای فیزیکی تحت تاثیر فضای مجازی قرار گرفته و خواه یا ناخواه، آینده در گروه هم زیستی فضای سنتی و مجازی است. باوجود این تاکیدات ظاهری، اما در عمل هنوز بسیاری از مدیران کشور، ضرورت موضوعات روز فضای مجازی را احساس نکرده اند. به عنوان یک عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی، بگویید امروز چه موضوعات مهم و حتی ضروری وجود دارد که شورای عالی فضای مجازی باید به آنها ورود کند و در جلسات شورا مصوبه بگیرند اما هم اکنون روی زمین مانده اند؟جلیلی: موضوعات متعددی وجود دارد که حتی هم اکنون هم برای بررسی و به سامان رساندن آنها دیر شده است.مهمترینموضوع حکمرانی در فضای مجازی است. این موضوع بسیار مهم است و می بینیم که دیگر کشورهایی که از ما دیرتر اقدام در این زمینه را آغاز کرده اند، به دلیل اینکه با سرعت مناسب تری حرکت می کنند، از ما جلو زده اند. برای مثال کشور همسایه و رقیب ترکیه که بسیار دیرتر از ما موضوع حکمرانی در فضای مجازی را آغاز کرد، اما اکنون قوانین مربوط به آن را هم تصویب کرده و در حال اجرای آن است. اما در ایران موضوع حکمرانی در فضای مجازی هنوز در جلسه شورای عالیفضای مجازی هم به عنوان بحث جدی آورده نشده است.در مثال دیگری به موضوع حمایت و صیانت از داده های ملی اشاره می کنم که در همه حوزه های فضای مجازی کشور ضرورتی فوریت دار شده است. این موضوع شامل داده های مردم و دولت در فضای مجازی می شود و از بخش های مختلی از جمله انبارش داده های مردم در کسب و کارها و انبارش داده های مردم در ادارات و سازمان های دولتی تشکیل شده است. باید از داده های مردم و دولتصیانت و محافظت شود و در مرحله بعد حمایت شوند تا مفت در اختیار همه قرار داده نشود.داده ها منبع ملی هر کشور و ارزشمند هستند.مورد دیگر از هم پاشیدگی اخلاق و مقررات در فضای مجازی است. در حال حاضر هر کسی هر چیزی که می خواهد در فضای مجازی می گوید؛ اما افراد بایدمسئولیت اقدامات خود را در فضای مجازی بر عهده بگیرند. همه باید مسئول کردار و گفتار خود در این فضا باشند و در این باره احساس مسئولیت کنند.رمز ارزها و فناوری های آینده فضای مجازی هم از دیگر موضوعات بسیار مهم هستند و واقعا وقت برای بررسی و به سامان رساندن آنها تنگ است و حتی هم اکنون هم دیر شده است.*اعضا، حواس شان به تعطیلی شورا است؟فارس:نزدیک به اواخر پاییز 99 هستیم و جلسات شورا از مهر 99 برگزار نشده است. قبلا هم تاخیر در برگزاری جلسات شورای های عالی دیگر که رئیس جمهور ریاست آنها را برعهده دارد، سابقه داشته است، از جمله همین شورای عالی فضای مجازی یا شورای عالی فضایی. واکنش اعضا به برگزار نشدن جلسات شورای عالی فضای مجازی چیست؟ آیا عضوی از اعضای حقوقی یا حتی حقیقی این شورا، ضرورت برگزاری جلسات شورا را یادآوری و مطالبه می کنند؟جلیلی: دبیر شورا پیشنهاد برگزاری جلسه شورا را برای ریاست شورا ارسال کرده است. اگر رئیس جلسه با تشکیل جلسه موافقت نکند، طبق آیین نامه نواب رئیس شورا که به ترتیب رئیس قوه مقننه و رئیس قوه قضاییه هستند می توانند جلسات شورا راتشکیلدهند که در حال حاضر به هر دلیل، شاید صلاح ندانسته اند یا برای تشکیل جلسه به آناندرخواست داده نشده است، برای این کار اقدام نکرده اند.اما در نهایت طبق آیین نامه، اگر رئیس یا نواب رئیس شورای عالی فضای مجازی راضی به تشکیل جلسه نباشند جلسات شورا نمی تواند تشکیل شود.بنابراین اعضای حقیقی و حتی ترکیبی از اعضای حقیقی و حقوقی این شورا نمی توانند دور هم جمع شوند و بگویند که می خواهند جلسات شورای عالی فضای مجازی را برگزار کنند. زیرا بدیهی است که آن جلسه شکلی ازدورهمیاست و نه جلسات رسمی شورا.*تعطیلی جلسات شورای عالی فضای مجازی، وقتیکروناهمه فعالیت ها را مجازی کردفارس:در شرایطی از تعطیلی جلسات شورای عالی فضای مجازی کشور صحبت می کنیم که کشور در بحبوحه مقابله با شیوع ویروسکرونااست، آیا جلسه یک شورای عالی با حوزه فعالیت متمرکز بر فضای مجازی، در این شرایط ویژه نمی توانست دستور کار، توصیه یا کمکی برای کشور در اوج مبارزه باکروناداشته باشد؟جلیلی: می توانستیم بخشی از شرایطکروناییجاری را ساماندهی کنیم.*شورا اساسا کار مهمی دارد که برگزار نشدن جلسات آن خسارت در پی داشته باشد؟فارس:طی 3 ماه گذشته که همزمان با اوج شیوع ویروسکرونادر کشور بود، این شورا دستور کار مهم و فوریت داری با توجه به شرایط نداشت؟ شورا اساسا دستور کار مهمی دارد که برگزار نشدن جلسات آن خسارت در پی داشته باشد؟جلیلی: جلسات شورا بسته به تشخیص مرکز ملی فضای مجازی باید تشکیل شود.کار برای انجام بسیار زیاد است و پیش نویس دستوراتی که باید در شورا به بحث گذاشته شوند و تبدیل به مصوبه شوند بسیار است.همچنین پیش نویس های نوشته نشده مورد نیاز فضای مجازی هم بسیار داریم که تازه باید نوشته شوند.اما با وجود زیاد بودن نیازهای فوریت دار و طولانی بودن صف بررسی پیش نویس طرح ها، توجه به موضوع برگزاری جلسات شورای عالی فضای مجازی کم است. متاسفانه توجه به این امر که این شورای عالی می تواند به حل موضوعات کلان فضای مجازی کشور کمک کند، وجود ندارد. این توجه باید در رئیس شورا ایجاد شود و تا زمانی که رئیس شورا باور نداشته باشد که این موضوعات لازم است، نوع این صحبت ها در حد درد دل است و نمی توانیم رئیس شورا را اجبار کنیم که جلسات شورا را تشکیل دهد. زیرا ما آدم ها تا وقتی دل به کاری نداشته باشیم، حتی در نتیجه اجبار، فشار و صدای رسانه ای هم، کار خروجی مناسبی نخواهیم داشت.*3 ماه که به تعطیلی گذشت، 3 ماه بعد هم تعطیل است؟فارس:با توجه به اینکه وضعیت شیوعکرونادر ماه های گذشته تشدید شده بود و اکنون هم مدت زیادی نیست که وضعیت تاحدی بهبود یافته و هنوز نگرانی بابتکروناوجود دارد، وضع برگزاری جلسات شورا تا پایان سال چگونه می شود؟جلیلی:کرونادلیل نیست، بهانه است. می شود با رعایت پروتکل های بهداشتی جلسات را برگزار کرد. همچنان که جلسات ستاد ملی مدیریتکرونادر کشور و هیات دولت هر هفته تشکیل می شود و همچنین همه امور دانشگاه ها و مدارس به صورت مجازی یا حضوری در حال برگزاری است. پس کار کشور معطلکرونانمانده است و هیچ بخشی از کار که موردنیاز بوده تعطیل نشده است. هم اکنون هم می بینیم که فقط برای برخی کسبوکارهاو فعالیت ها که نیاز به مراجعه زیاد مردم است اعمال محدودیت شده است.*پیشنهادی برای خروج از بن بستفارس:کارنامه افراد تاحدی نمودی از فکر و عمل آنان است. عملکرد شما در طول سال ها حضور در شورای عالی فضای مجازی، شما را جزء افراد دغدغه مند شورا ومتفاتاز معدود اعضای منفعل شورا شناسانده است. برای رفع مشکل وخروج از وضع فعلیچه پیشنهادیدارید؟جلیلی: باید قفل جلسات شورا باز شود. وقتی آیین نامه شورای عالی فضای مجازی درباره ضرورت تشکیل جلسات شورا تصریح می کند که اگر رئیس شورا به هر دلیلی امکان برگزاری جلسه را ندارد، برای مثال در سفر است یا مشغله بسیار دارد و در نتیجه نمی توانند وقت جلسه را تنظیم کند، ریاست دو قوه دیگر کشور می توانند جلسات را تشکیل دهند. اگر این اتفاق رخ دهد گره شورا باز می شود.*کلید قفل جلسات شورا در دست ریاست 2 قوه دیگر؟در این گزارش تلاش کردیم با بیان روایتی از حال و هوای حاضران در جلسات شورای عالی فضای مجازی از دید یکی از اعضای فعال این شورا، نگاهی به 3 ماه اخیر فعالیت آن به عنوان جزئی از کل داشته باشیم.از موضوعاتی که وقت مطرح کردنشان گذشته شنیدیم، از طرح هایی که باید پرداخته شوند خواندیم، درباره پیش نویس هایی که هنوز نوشته نشده اند و باید تا دیرتر نشده یکی آنها را بنویسد صحبت کردیم و شنیدیم که اعضای این شورا برای بحث و تبادل نظر روی طرح ها کار بسیار دارند که اگرهمین امروز هم شروع کنند تا مدت ها سرشان خلوت نمی شود.اگر برای باز کردن قفل جلسات شورای عالی فضای مجازی چاره ای غیر از ورود روسای قوایدیگراز جمله رئیس قوه مقننه و رئیس قوه قضاییه نیست، پس باید برای تشکیل جلسات شورای عالی فضای مجازی متقاعد شوند تا یک بار برای همیشهدیگر برگزاری جلسات شورای عالی فضای مجازی معطل رئیس جمهور نباشد.پیش از هم سابقه داشته که یکی از روسای قوه در راستای ایفای وظیفهنظارتی دستگاه خود با برگزاری جلساتی بامسوولانمربوط، پیگیر حل مشکلات عمده شده است.انتهایپیام/