پایگاه خبری اوشیدا 4 بهمن 1399 ساعت 10:22 http://oshida.ir/vdcb0wbz.rhb59piuur.html -------------------------------------------------- عنوان : تحلیف بایدن نمادی از فروپاشی آمریکا/ ترامپ رفت ترامپیسم اما هست -------------------------------------------------- نگاهی به سرمقاله روزنامه های کثیرالانتشار و چاشنی که هر کدام از رسانه‌های مکتوب به محتوای امروز نشریات اضافه کردند. متن : به گزارش اوشیدا به نقل از راه دانا؛ روزنامه ها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه ها و نظریات اصلی و اساسی خود می پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می توان آن را سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه ای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقاله های روزنامه های صبح کشور با گرایش های مختلف سیاسی را می خوانید:تحلیف بایدن نمادی از فروپاشی آمریکامحمدحسین محترم در روزنامه کیهان نوشت:۱- برخلاف روسای جمهور قبل آمریکا که در ظاهر با توپی پُر و خط و نشان کشیدن برای دنیا و دیگر کشورها در مراسم تحلیف خود ظاهر می شدند، اما جو بایدن با توپی خالی تحت تأثیر حوادث حمله به کنگره و جو امنیتی حاکم بر آمریکا و جنبش های اعتراضی ناشی از مشکلات اقتصادی و نژادپرستی و نابرابری عدالتی که پرچم و مجسمه بنیان گذاران آمریکا و تمام نمادهای ارزش های لیبرال دموکراسی را به پایین کشیده اند، در پایین ترین سطح اعتماد به نفس سخنرانی خود را انجام داد. علاوه بر ضعف جسمانی و ضعف در تکلم و بیان، ضعف روحی و روانی ناشی از آشکار شدن چالش های نظام لیبرال دموکراسی و سرمایه داری و همچنین نگرانی از چالش های پیش رویش در آینده، اجازه نداد که بایدن بتواند برای دیگران خط و نشان بکشد و انفعال و واهمه آشکار در چهره اش و تک تک کلمات و جملات سخنرانی اش نشانه شرمندگی و سرافکندگی از دموکراسی آمریکایی بود.هرچند بایدن تلاش داشت اعتبار بر باد رفته آمریکا را برگرداند، اما چکیده سخنرانی اش با اذعان به اینکه با همه چالش ها همزمان مواجه ایم و آمریکایی ها آینده را با تردید و ابهام نگاه می کنند، مطرح کردن این سؤال بود که گفت، آیا در چنین شرایطی ما می توانیم بر چالش های دموکراسی حال و آینده آمریکا فائق شویم؟!. بایدن در حالی روز تحلیفش را روز دموکراسی در آمریکا خواند که دموکراسی در قفس امنیتی و زیر پای گارد ملی و ارتش این کشور در حال لگدمال شدن بود و در حالی از ضرورت وحدت و اتحاد ملت آمریکا سخن گفت که در هیچ روزی مثل امروز شاهد شکاف و تفرقه در میان آمریکایی ها نیستیم. بر اساس نظرسنجی ها، حدود ۸۰ درصد آمریکایی ها، هم مردم و هم سیاسیون و اقتصاددانان در هر دو حزب دموکرات و جمهوری خواه اذعان می کنند آمریکا به علت شکاف های طبقاتی در حال فروپاشی است و خود بایدن نیز در سخنرانی اش با اذعان به وجود خطر جنگ داخلی در آمریکا، خشونت و تروریست داخلی را مهم ترین چالش پیش روی خود عنوان کرد و گفت، باید بر تفرقه ها فائق شویم! البته در ادامه اعتراف کرد وحدت و اتحاد به عقیده اکثر آمریکایی ها یک رویای محقق نشدنی است! شاید این اعترافات بایدن و اعتماد به نفس نداشتن او به این علت بود که بگفته خودش دموکراسی آمریکا در دنیا محک خورد و این درس بسیار دردناکی است! اوج دردناک بودن حوادث پساانتخاباتی آمریکا زیرسؤال رفتن تمام ادعاهای آنها درباره حقوق بشر و دموکراسی خواهی و آزادی بیان و جریان آزاد اطلاعات و حاکمیت قانون و به خصوص نگرانی از به کار بردن تسلیحات هسته ای آمریکا علیه خود آمریکا توسط رئیس جمهور آمریکا بود! که بگفته بایدن چنین وضعیتی او را یاد وضعیت برخی از کشورهایی می اندازد که به آنجا سفر کرده و دارای نظام های دیکتاتوری هستند و آمریکا در آنجا چنین وضعیتی را به وجود آورده و از نظام های دیکتاتوری حمایت می کند! لذا حمله به کنگره و حوادث بعد از آن در حقیقت مهندسی معکوسی است از آنچه که در دیگر کشورها از سوی آمریکا رخ داده.۲- هرچند برخی رسانه ها مثل بی بی سی فارسی هنگامی که بایدن از شک و تردید آمریکایی ها به آینده سخن گفت ترجیح دادند این قسمت از سخنانش را ترجمه نکنند!، اما سانسور در دنیای کنونی معنایی ندارد. بی بی سی به جای پرداختن به مهم ترین موضوعات بحران پساانتخاباتی آمریکا از جمله حضور هزاران نظامی در خیابان های آمریکا و وجود حکومت نظامی در این کشورِ مدعی دموکراسی و همچنین چالش های پیش روی مردم آمریکا، ترجیح داد به موضوع تعویض لحاف و ملافه اتاق رئیس جمهور آمریکا با رفتن ترامپ و آمدن بایدن بپردازد و نگران کمبود وقت برای انجام این موضوع شود! نکته مهم در تحلیف بایدن این بود در حالی که یکی از محورهای اصلی حمله به ترامپ در مبارزات انتخاباتی از سوی بایدن و کمپین او، برجسته کردن رعایت نکردن مسائل بهداشتی و نزدن ماسک بود، اما در مراسم تحلیف بایدن برداشتن ماسک از سوی وی و اطرافیانش و همچنین برخی حضار و مجریان مراسم از جمله همسرش، رئیس دیوان عالی آمریکا، گروه سمفونیک و سرود ملی آمریکا، به ویژه سلبریتی های آمریکایی مثل آماندا گورمن شاعر مراسم و لیدی گاگا و جنیفر لوپز و روبوسی کردن های متعدد بایدن با آنها و اطرافیانش به چشم کسی نیامد و کسی نگران شیوع کرونا در این مراسم نبود!۳- اینکه ترامپ هواداران خود را تحریک به تجمع جلوی کنگره کرد و معترضان به راحتی وارد کنگره شدند و با پلیس های محافظ کنگره عکس یادگاری گرفتند و بعد در عرض ۲۴ ساعت داستان جمع شد و ترامپ هم بدون هیچ گونه اقدام دیگری به راحتی کاخ سفید را ترک کرد و معاونش حاضر نشد متمم ۲۵ قانون اساسی را علیه ترامپ اعمال کند و یا دموکرات ها استیضاح وی را با این ادعا که تفرقه را بیشتر می کند و به مصلحت نیست!، به نتیجه نرساندند و ترامپ را تا پایان دوره اش حفظ کردند، همگی نشان می دهد حادثه حمله به کنگره که برخی از آن به چهارشنبه سیاه و یازده سپتامبر دیگری یاد کردند، اقدامی از پیش طراحی شده دولت عمیق آمریکا برای سرکوب جنبش های اعتراضی همزمان با تحلیف بایدن و سوءاستفاده از جوّ امنیتی ایجاد کرده برای تداوم ریاست جمهوری بایدن بود. در حقیقت ترامپ که از او به عنوان رئیس جمهور خطرناک و دیوانه آمریکا یاد می کنند و مورد هجمه حتی هم حزبی های خود هم قرار گرفت، نه خطرناک بود و نه دیوانه و دقیقاً در سناریوی طراحی شده مراکز قدرت و در جهت تثبیت ریاست جمهوری بایدن و منافع نظام سیاسی آمریکا که مورد اعتراض مردم قرار گرفته، عمل و حرکت کرد چرا که ترامپ خود نیز نتیجه و زاییده همین نظام سیاسی بود، تا جایی که نظام سیاسی حاکم بر آمریکا که با بحران موجودیت روبه رو شده ترجیح داد برخی ارزش ها و اصول ادعایی خود را فدا کند و زیر سؤال ببرد تا بتواند منافع و موجودیت خود را حفظ کند. اینکه می گوییم دو حزب آمریکا از یک مَشرب و آبشخور دستور می گیرند و مجری سیاست های واحد طراحی شده از سوی دولت عمیق، با اندک تفاوت در اجرا هستند، بر اساس صدها دلیل و قرائن مستند است. لذا تمام این سناریو برای مدیریت اوضاع و جلوگیری از به وجود آمدن جریان سومی در کنار دو جریان دموکرات ها و جمهوری خواهان و همچنین ممانعت از عمیق تر شدن شکاف اجتماعی و بروز ناآرامی های بیشتر در آمریکاست. ادعای تقلب سفیدپوستان در انتخابات آمریکا به پشتوانه ۷۵ میلیون رای در کنار جنبش های اعتراضی سیاه پوستان به بی عدالتی ها و نژادپرستی می تواند به جریان سومی تبدیل شود که سلطه دو حزب دموکرات و جمهوری خواه را بر قدرت به چالش بکشد و موجودیت نظام سیاسی آمریکا را درهم نوردد. همان گونه که نتوانستند جریان اعتراضی وال استریت را خفه کنند و با اعتراض های گسترده در سراسر آمریکا در سال گذشته ادامه پیدا کرد، اکنون نیز با قربانی کردن ترامپ نمی توانند بر چالش های فراروی آمریکا و تناقضات ساختاری و آرمان های دروغین نظام لیبرال دموکراسی که فراتر از ترامپیسم است، سرپوش بگذارند و فائق آیند. ریچارد هاس رئیس اندیشکده شورای روابط خارجی آمریکا اذعان می کند، اگر دوران پساآمریکای تاریخ، شروع شده، به طور قطع آن زمان همین امروز است و امروز از زمان جنگ داخلی بیشتر از هر زمان دیگری مشخص شد که ما نمی توانیم! هنگام خروج بنجامین فرانکلین از جلسه کنوانسیون قانون اساسی آمریکا خبرنگاران درباره نوع دولتی که بر سر آن توافق شد، سؤال کردند. او در جواب یک جمله کوتاه داد، یک جمهوری، البته اگر بتوانید آن را حفظش کنید! این یعنی اینکه خود طراحان قانون اساسی آمریکا نیز می دانستند نظام ماکیاولی با این همه تناقض نمی تواند دوام بیاورد، هرچند برای مدتی بتواند با فضاسازی های امپراطوری رسانه ای منافع آنها را تامین کند. رئیس جمهور آلمان نیز با اشاره به اشغال چندی قبل ساختمان پارلمان فدرال سراسری آلمان موسوم به بوندس تاگ توسط معترضان به نظام لیبرال دموکراسی در کشورش اذعان کرد، حتی در قدیمی ترین دموکراسی جهان ایجاد شکاف نتیجه دروغ ها و دروغ های بیشتر است.۴- اکنون بایدن علاوه بر اینکه با ترکیبی از وقایع ۱۸۶۱ و ۱۹۳۳ روبه رو است، با بحران مشروعیت نیز مواجه است. لینکلن با ترک ایالت ها از اتحادیه و گسترش جنگ داخلی و فرانکلین روزولت با فروپاشی اقتصادی روبه رو بودند. اکنون ۷۵ میلیون نفر در آمریکا نتیجه انتخابات ریاست جمهوری را نیز نپذیرفتند و دولت بایدن را به رسمیت نمی شناسند تا جایی که ترامپ گفته مبارزه ۷۵ میلیون آمریکایی ادامه دارد و برمی گردد! لذا باید شاهد حوادث بیشتری شبیه چهارشنبه سیاه در آمریکا باشیم چراکه ایجاد شکاف قبل از ترامپ آغاز شده بود و اکنون با بزرگ کردن ترامپ به عنوان مسبب مشکلات آمریکا، از بین نمی رود. در چهارشنبه سیاه آمریکای دوشقه شده به دنیا آمد و این تازه آغاز شورش علیه مراکز قدرت در آمریکاست و شمارش معکوس برای فروپاشی ایالات متحده آمریکا آغاز شده همان گونه که اتحاد جماهیر شوروی دچار فروپاشی شد.۵- اما عبرت بزرگ و مهم حوادث کنونی آمریکا برای دیگر کشورها و به خصوص سیاسیون غربگرایی که تمام تخم مرغ های خود را در سبد آمریکا می چینند و نمی خواهند درک کنند که هزینه تسلیم شدن خیلی بیشتر از هزینه مقاومت است، اینست آنجا که منافع نظام سلطه ایجاب کند حتی رئیس جمهور خودشان را هم فدا می کنند و اینست اخلاق آمریکا؛ و دیگر حنای بزک کردن آمریکا رنگی نخواهد داشت و بایدن ضعیف ترین رئیس جمهور آمریکا خواهد بود.زوال اخلاق زوال سیاستعلی ربیعی در روزنامه ایران نوشت:بـــــرخــی اتفاقـــات و اظهارات مثل دماسنج در جامعــــه عمــــل می کنند. این اتفاقات نشانگر تحولاتی است که در بطن اجتماع، سیاست، فرهنــــگ و اقتصاد شکل گرفته اند و حکایت از یک روند اغلب درازمدت دارند. اظهارات میهمان یک برنامه در صداوسیما را نباید اتفاقی و تصادفی دید. موضوع فقط بیان یک واژه در برنامه تلویزیونی زاویه نیست. مدت هاست نوع سخن گفتن و کنش ها در ساحت سیاسی و ادبیاتی که به کار گرفته می شود و رفتارهایی که رخ می دهند، نشان از نوعی زوال اخلاقی و نارسایی هایی در ارتباطات اجتماعی و سیاسی در سطوح قدرت با تسری یابندگی به جامعه دارند. این پدیده را از دو منظر مطالعات فرهنگی و جامعه شناسی سیاسی می توان توضیح داد. از منظر مطالعات فرهنگی، رسانه ملی که باید مبلغ فرهنگ و اندیشه ورزی فاخر باشد، در مسائل سیاسی تبدیل به مرکزی برای بروز نابرابری های سیاسی و نوعی کنش تخریبی شده است. وقتی ساحت سیاسی بر عناصر فرهنگ، رسانه بزرگ و حتی نمادی که باید مظهر مهر و عطوفت و اخلاق گستری باشد، سایه می افکند، از فرهنگ که عرصه حقیقت و زیبایی است چیزی باقی نمی ماند.دو فضیلت سیاست عبارتند از: دستیابی به هدف و مدیریت مناقشه و خشونت. وقتی از سیاست به مثابه شیفتگی برای خدمت در گفتمان انقلاب اسلامی تا حضور در ساخت قدرت و امکان شهادت، به سمت تشنگی برای قدرت با به کار گرفتن هرگونه ابزاری از جمله برداشت هایی از دین حرکت می شود، هم دستاوردهای سیاست کاسته می شود و هم به مرور خشونت کلامی در آن افزایش پیدا می کند.نگاه کنید به حضور ظریف در مجلس و کلمات مطرح شده، درخواست های اعدام برای این و آن، به کار بردن افشاگری براساس اطلاعات غلط به جای روشنگری و نیز برخی تریبون ها که خشونت کلامی در آن موج می زند. اینها همه نشانه هایی از نقصان در سیاست و پر شدن خشونت در کلام سیاسی است.جریان های تروریستی و فرقه ای در اوایل انقلاب تلاش کردند خشونت کلامی و فیزیکی را در فضای سیاسی گسترش دهند ولی به لحاظ قدرتمند بودن گفتمان فرهنگی و دینی مقابل به عقب رانده شدند، اما تصور نکنیم این نوع رفتارها فقط در قالب آن گروه ها بروز می کند، بلکه تا زمانی که ابزار دموکراسی و رفتارهای کسب قدرت به سامان سیاسی مطلوب خود نرسیده، هر آن امکان بازگشت آن بخش از رفتارها در قالب خشونت کلامی در قالب همه گروه ها وجود دارد. متأسفانه این نوع رفتارها فقط در ساحت قدرت باقی نمی مانند، تجربه زیسته به ما نشان می دهد در مقاطعی که با زوال اخلاقی در عرصه قدرت روبه رو می شویم، این رفتار با حالت مسری خود به سرعت ابتدا به لایه های سیاسی و پس از آن به میان شهروندان جامعه رسوخ می کند.این یک حلقه خودتقویت شونده است که وقتی سیاست در تریبون های رسمی دچار خشونت کلامی می شود، خشونت را به درون جامعه و مردم تزریق می کند و مردم هم به خشونت واکنش نشان می دهند و جامعه دائماً در یک سیر قهقرایی اخلاق سیاسی قرار می گیرد و خشونت را مضاعف می کند و برای خشونت بیشتر به دنیای سیاست فشار می آورد. به نظر من این می تواند هشداری برای نظام اجتماعی و سیاسی ما باشد؛ اگر ناسزاگویی و کلام خشن باب شود حد و مرزی نمی شناسد و بدین سان اخلاق به مرور قربانی تنش های سیاسی می شود.اخلاق برای تنظیم روابط مسالمت آمیز و سازنده میان آدمیان است، اما امروز وقتی در تنظیم روابط بین کنشگران سیاسی بالا، خشونت کلامی دیده می شود، به لایه های پایین و حتی رسانه های بزرگ ملی نیز تسری می یابد و در این حالت است که می توان از کاهش کارکرد اخلاق سخن گفت. میهمان آن برنامه شاید روند تقرب گفتمانی به دولت فرضی بعدی را طی می کرد، رفتاری که این روزها رواج یافته است، و از عواقب کار خود آگاه نبود، اما بی خبری امثال او نباید همگان را از بیمناک شدن برای عواقب بلندمدت این گونه رفتارها بازدارد. پرده دری و بی هنجار کردن عرصه سیاست کاری نیست که فقط به یک گروه و جریان سیاسی ضربه بزند، این از آن آسیب هایی است که چون در بگیرد، زمین سالم باقی نخواهد گذاشت.از منظر تحلیل جامعه شناسی سیاسی نیز این نوع پرخاشگری و رفتارهای سیاسی، می تواند ریشه در خشم و پرخاشگری خارج از اراده کسانی داشته باشد که با شکست غیرمنتظره دونالد ترامپ در انتخابات امریکا و پدیدار شدن افق تازه ای برای احیای برجام، آمال سیاسی خود را در معرض تهدید و روشن شدن تحلیل های غلط اتهامی می بینند که در چهار سال گذشته تبلیغ کرده بودند. در این چهار سال، این افراد نه تنها به نحوی چشم بر جنایت های دولت ترامپ بستند بلکه فرصت را از راه تحریف واقعیت درباره علت تورم و رکود اقتصادی و ناکارآمد نشان دادن برجام و حتی فراتر از آن تحقیر استراتژی تعامل سازنده با جهان مناسب دیدند؛ به این امید که قاطبه مردم را متقاعد به نادرست بودن مسیری کنند که برای آن به پای صندوق های انتخابات در سال های ۹۲ و ۹۶ آمده بودند و این نوع تفکری را که مردم به آن رأی داده بودند برای همیشه شکست خورده دانسته یا تحقق آرمان های آن را ناممکن بنمایانند. این جریان امیدوار بود که با پیروزی دوباره ترامپ و تداوم کار ماشین تبلیغاتی تحریف، نگذارند که مردم تا انتخابات آینده به حقایق علل فشارهای اقتصادی بر زندگی شان پی ببرند. هدف شان این بود که پیروزی مجدد ترامپ ظرفیت دیپلماسی را به نابودی بکشاند و جاده صاف کن دستیابی شان به قدرت باشد. اکنون که ترامپ برخلاف انتظار آنها با شکست صحنه سیاست امریکا را ترک کرده، این تفکر سیاسی را با ابزارهای پرقدرت رسانه ای خود در کشور، به طور دستپاچه به واکنشی تند و تخریب گرایانه و برخاسته از نگرانی های سیاسی واداشته است.شبیه این اتفاق در عرصه سیاست را در برخی مقاطع زمانی دو دهه گذشته نیز شاهد بوده ایم. فقدان بلوغ رقابت و کسب قدرت سیاسی با ابزارهای غیراخلاقی، نوعی فرهنگ سیاسی است که به زوال اخلاق و سیاست دامن زده است. بر این اساس آنچه در برنامه تلویزیونی شاهد بودیم یک دماسنج است که نشان می دهد روندهای سیاسی و اخلاقی جامعه ایران چنانچه همگان مراقبت نکنیم دچار بیماری مزمن می شود.ترامپ رفت ترامپیسم اما هستزهرا محسنی فر در روزنامه وطن امروز نوشت:ترامپ، آمریکای بدون روتوش بود. از آن عجوزه های کریهی که بزک کنندگان غرب را به دردسر انداخت. آنها که در تبلیغ غربگرایی گنجشک را رنگ کرده و جای قناری جا می زدند، در مقابل موطلای روسیاه جا خوردند. هر چه فوکویاما درباره لیبرال- دموکراسی گفته بود، ترامپ جوید و نشخوار کرد. او برای جهاز هاضمه تمدن غرب وحشی، لقمه گنده تر از دهان بود که فرو رفت و گلوگیر شد و برای جهانخواران خوش اشتها، نه راه پیش گذاشت و نه راه پس. عصاره فضولات آمریکا، به زباله دان تاریخ پیوست تا در ضایعاتی سرمایه داری مدرن هم قابل بازیافت نباشد.ترامپ، بزک پذیر نبود اما تحریف پذیر چرا. پرزیدنت ترامپ، اگر چه واقعیتی عریان از زوال آمریکا بود اما ترکیب وصفی ترامپ دیوانه، کلمه حقی بود که اراده باطلی در آن برای سازندگانش مستتر گردید. می شد تمام کاسه و کوزه های بی تدبیری را سر دیوانه ای شکست که جفت پا وارد بازی دنیا شده تا زیر میز نظم نوین جهانی بزند. می شد هیچ به روی خود نیاورد که بازی دنیا اصولا همین لگدپراکنی های جهان اولی ها و نظم نوین جهانی همین زیر میز امنیت جهان سومی ها زدن است. می شد ظهور ترامپ گوربه گوری را یک بدشانسی برای برجام، آن معجزه دیپلماسی گوگولی مگولی، دانست که اجازه نداد از زمین لم یزرع مذاکره، گلابی رفع تحریم بروید. می شد هیچ به روی مبارک نیاورد که قبر مذاکره با شیطان بزرگ که روی آن فاتحه می خوانند، میت ندارد. می شد در فهم این واقعیت خود را به تجاهل زد که عمر برجام دست کدخدای دهکده جهانی بود و ترامپ فقط وسیله بود. لعن و نفرین آمریکوفیل های داخلی به دامن ترامپ گیر می کند اما به پر قبای آمریکا، نه. قمارباز برای وجهه آمریکا وصله ناجور نبود، اصل وجهه ناجور آمریکا بود.ترامپ هر چه بود رفت اما ترامپیسم که همان چهره عریان فرهنگ گاوچران هاست، هنوز هست. جنتلمن های کراوات پوش هم حالاحالاها نمی توانند برای پادشاه لخت دنیا لباس آبرو بدوزند. همه می دانند بایدن، خرزهره با روکش شکلاتی است. اگر چه جو، بزک خورش ملس است و چند وقتی قلم های روزمزد و حنجره های بی ترمز را سرگرم می کند اما آخرش می گذارد در کاسه لیبرال ها تا کاسه چه کنم چه کنم دست بگیرند. برای راه اندازی موتور اقتصاد ما، تایتانیک نمی تواند تک چرخ بزند. جمهوری اسلامی زیر کارزار فشار حداکثری استخوان ترکانده اما استخوان های پوسیده ریگان ها شهادت می دهد ترامپ ها و بایدن ها وارث آرزوهایی هستند که به گور می روند.ضرورت آغاز فصل تنش زداییقاسم محبعلی در روزنامه آرمان ملی نوشت:این یک واقعیت است که وزیر امور خارجه در ایران قدرت تمام کنندگی چندانی نداشته و به خصوص سیاست های منطقه ای در خارج از وزارت امور خارجه تنظیم می شود. سایر سیاست هایی که اهمیت ویژه دارد نیز به این صورت است. به نظر می رسد، بعضی از کسانی که داخل کشور هستند، از این وضعیت سود می برند، یعنی منافع آنها در این است که تحریم ها برداشته نشود، مناسبات ایران با کشورهای عرب خلیج فارس و کشورهای اروپایی بهبود پیدا نکند، تشنج زدایی میان ایران و آمریکا صورت نگیرد و احتمال بازگشت آمریکا به برجام به حداقل برسد. همانطور که این افراد مخالف پیوستن ایران به FATF هستند، زیرا شفافیت باعث می شود که بازار از حالتی که دارد خارج شده، نقل و انتقال بانکی، درآمد و هزینه ها مشخص شود. شاید کسانی باشند که از این وضعیت سود بیشتری می برند. بهبود روابط ایران و آمریکا نیز امری متقابل بوده و یکطرفه نیست.اینکه بایدن تصمیمی یک طرفه بگیرد، بعید است. بهبود روابط نیازمند آن است که ایران و آمریکا از مسیر دیپلماتیک وارد گفت وگو شده و همزمان اقداماتی را در درجه اول برای کاهش تشنج ها، در درجه دوم زمینه سازی برای بازگشت آمریکا به برجام و کاهش تحریم ها فراهم کنند و در نهایت سر سایر موضوعات مورد اختلاف با هم گفت وگو کنند. بهبود روابط با سابقه بیش از ۴۰ سال تشنج میان دو کشور، وجود نیروهایی در هر دو طرف که مخالف بهبود روابط هستند و همینطور با وجود دولت هایی در منطقه مانند عربستان سعودی، رژیم صهیونیستی و برخی دیگر از بازیگران که ممکن است مخالف بهبود رابطه ایران و آمریکا باشند، نیازمند عزمی جدی در سطح ملی ایران است. باید کمک کرد تا وعده های بایدن در صورت وجود صداقت عملی شود.در غیر این صورت، شاید باید منتظر باشیم تا شرایط سخت تری حاکم شود. با توجه به احتمال اتحاد مجدد آمریکا و اروپا و تلاش بایدن برای تشکیل ائتلافی بین المللی، اگر مناسبات ایران و آمریکا در روندی رو به بهبود قرار نگیرد، ممکن است شاهد شرایط سخت تری باشیم. پیش از انتخابات آمریکا نیز گفته شده بود که به برجام بازمی گردیم و بازگشت به برجام همزمان با اجرای تعهدات کامل ایران در این معاهده خواهد بود. از نظر آمریکا، ایران باید به شرایط برجام بازگردد. این نیازمند آن است که دو طرف اطمینان حاصل کنند که امکان بازگشت همزمان به برجام وجود دارد.این یک واقعیت است که اختلافات ایران و آمریکا تنها محدود به هسته ای نمی شود. برنامه هسته ای و برجام یکی از اختلافات است و اگر بخواهند روابط رو به بهبود قرار بگیرد، ایران و طرف مقابل باید آمادگی پیدا کنند، راجع به سایر موضوعاتی که محل اختلاف است، گفت وگو کنند. تلاش کنند یا اختلافات موجود را رفع کنند یا از ادامه روند موجود جلوگیری کنند.منافع ایران و آمریکا و خصوصا منافع ایران به دلیل مسائل اقتصادی، سلامت و معیشت مردم اقتضا می کند که این روند به نفع تنش زدایی و بهبود روابط تغییر پیدا کند.زیرپوست انفجار های بغدادامیر مسروری در روزنامه خراسان نوشت:دو انفجار ظرف چند دقیقه در بغداد و در محله الطیران که عمدتا محلی پرتجمع و در واقع بازار دست فروشان بغداد است، بیش از صد شهید و مجروح به جا گذاشت. مقامات امنیتی عراق مدعی هستند این دو عامل با تابعیت سعودی و از مرز عرعر وارد شدند. مرزی که آبان امسال با حضور مقامات دو کشور بازگشایی شد. این مرز از سال ۹۱ میلادی به سبب حمله صدام به کویت بسته بود. به گزارش رسانه های مختلف از ابتدای سقوط صدام تا به امروز ،بیش از ۱۵ هزار سعودی در عراق دست به عملیات تروریستی زدند که نزدیک به پنج هزار تن از آنان، با عملیات انتحاری در عراق به هلاکت رسیدند. پیشتر نیز بسیاری از کارشناسان بازگشایی این مرز را عامل اصلی بی ثباتی ماه های آینده عراق می دانستند که به طور حتم پشت پرده آن عربستان خواهد بود. با این حال اتفاقات میدان الطیران فارغ از جنایت هولناک چند پیام مهم را در خود جای داده است:۱- تعلیق انتخابات: دولت الکاظمی قرار بود دولت موقت برای برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمان باشد. در نتیجه با کش و قوس های فراوان تاریخ انتخابات از مهر به آبان منتقل شد و هنوز معلوم نیست این انتخابات در زمان تعیین شده برگزار شود. دلیل تعویق نیز مسائل امنیتی و حواشی طوایفی و حزبی موجود در عراق است. البته فراموش نشود اعلام پایان داعش در عراق برای جلوگیری از اجرا شدن سناریوی آمریکا در سال ۲۰۱۸ علیه مقاومت بود. در همان سال آمریکایی ها به هیچ عنوان برای برگزاری انتخابات راضی نمی شدند. هدفشان نیز مشخص بود، اعلام وضعیت فوق العاده و تشکیل هیئت تغییر قانون اساسی و در نهایت خارج سازی قدرت از فراکسیون شیعیان و تقسیم عراق به سه اقلیم و تشکیل دولت فدرالی ضعیف شده؛ راهبردی که در دولت اوباما طراحی شد و ترامپ نیز به آن اعتقاد داشت. یکی از اهداف این بمب گذاری به طور حتم افزایش سناریوی ناآرامی در عراق و در نتیجه آن تعویق انتخابات است. برهمین اساس باید سناریوی ناامنی مانند این بمب گذاری را در روزهای آینده مجدد شاهد بود.۲- مشابه سازی با عملیات علیه آمریکا: تمامی عملیات های اخیر در عراق علیه آمریکا دارای دو خصوصیت مشخص بود.عملیات علیه منافع و اهداف آمریکا به طور مستقیم که در آن هیچ شهروند، نیروی نظامی عراق و اتباع دیگر کشورها آسیب نمی دیدند و تنها هدف در این عملیات ها ایجاد هزینه بر دوش پنتاگون بود. عملیات دیگری که چندی پیش در بغداد علیه سفارت آمریکا انجام شد و در آن چند شهروند غیر نظامی نیز آسیب دیدند ،بلافاصله از سوی تمامی گروه های عراقی محکوم شد. نوع اول عمدتا کسانی هستند که در این سال ها حضور آمریکایی ها را مخالف مصالح ملی می دانند و قبل از شکل گیری داعش ،این سناریو را با موفقیت اجرا کردند و آمریکا به اجبار از عراق با هزینه سنگین خارج شد؛ اما نوع دوم عمدتا گروه هایی هستند که خواهان حضور آمریکا در عراق اند. گروه هایی که با حاشیه سازی بنادارند نیروهای مقاومت را تضعیف کنند و مقصر ناامنی های اخیر را محور مقاومت نشان دهند. از طرف دیگر هر روز شاهد انتشار اخبار حملات به کاروان لجستیکی و نظامی آمریکا در عراق هستیم. اکثر این حملات به صورت نوع اول صورت می گیرد و خسارت های فراوانی به آمریکایی ها وارد کرده است. به طوری که روز جمعه بیش از ۵ کاروان آمریکایی هدف حملات مختلف قرار گرفتند و آسیب جدی دیدند. انتشار اخبار انتحاری که مردم بی گناه و غیر نظامیان را در برگرفته در حقیقت موج جدید و عملیات روانی رسانه ای برای آمریکا ایجاد می کند تا با آن اوضاع عراق را نا امن نشان دهد و حضور خود را توجیه کند. البته گروهی از تحلیل گران معتقدند شخصیت هایی چون بن زاید و بن سلمان برای باقی ماندن بایدن در عراق برنامه دارند و نا امن سازی عراق و انتقال پیام عراق بی ثبات ، عراق بی آمریکاست، خواهان افزایش مشارکت نظامی بایدن در منطقه است.۳- برکناری نیروهای مخالف آمریکا: فارغ از این که در این حادثه چه گروه و چه جریانی نقش داشت، اتفاق اخیر در بغداد موجی از برکناری نیروهای مخالف آمریکا را به دنبال داشت. گروهی معتقدند افرادی که در این سال ها مانع از حضور عوامل انتحاری در بغداد بودند، امروز با موجی از رسانه های اجتماعی و بیانیه های سیاسی مواجه هستند که خواهان استعفا یا برکناری آنان است. در حالی که هنوز ابعاد حادثه و چگونگی عملیات مشخص نیست و هیچ عذر خواهی از سوی عربستان تا به امروز منتشر نشده است. عملیات انتحاری اخیر فرصتی شد تا گروه های موافق آمریکا بر عوامل مخالف آمریکا بتازند و آنان را مقصر بحران اخیر بدانند. این در حالی است که طرح های سال ۲۰۱۵ به این سو موجب شد تا کمترین عملیات انتحاری در شهرهای همانند بغداد در عراق رخ دهد و میزان کشفیات ارتش و نیروهای مختلف عراق در بالاترین سطح خود باشد. باید پذیرفت کارشکنی های اخیر ارتش آمریکا برای عملیات در شمال سامرا و استان الانبار عامل اصلی این بحران است. مناطقی که عمدتا نیروها و ماشین های انتحاری از آن سو به سمت بغداد سرازیر می شود.به نظر می رسد روزهای آینده عراق شاهد تحولات بیشتری در حوزه امنیتی و دفاعی است. هرچند این عملیات برای کسانی که در این سال ها سکوت کرده بودند فرصتی شد تا به نهادهای موثر مقابله با داعش بتازند اما، به طور حتم استحکامات دفاعی مقاومت در عراق به حدی است که از این بحران نیز عبور کنند.صندلی رئیس جمهوری چند؟محمدعلی وکیلی در روزنامه ابتکار نوشت:هرچه به انتخابات ریاست جمهوری۱۴۰۰ نزدیک می شویم یخ سیاست اما آب نمی شود. جریانات سیاسی، خصوصاً اصولگراها، حسابی در تکاپوی تقسیم قوا در سایه این انتخابات هستند اما حواس جامعه به هیچ عنوان به این سمت نمی چرخد. جامعه دچار یک نوع بی اعتناییِ تمام عیار به این انتخابات شده است. این البته بسیار خطرناک است. جامعه بحران زده ای مانند ما، اگر از صندوق رای قهر کند، معنایش این است دیگر دنبال نسخه سیاسی نیست. تنها نسخه بی خشونت - یا کم خشونت - برای اِعمال اراده جامعه، سیاست است. نتیجه ناامیدی جامعه از این نسخه، سرخوردگی و سپس خشونت است. قهر با انتخابات، نهایتاً در یک دوره می تواند یک کنش مدنی برای نشان دادن اعتراض باشد، اما اگر این قهر بیش از یک دوره ادامه پیدا کرد، یعنی پیش رفتن به سوی ناامیدی مطلق از نسخه سیاست”. بگذریم.در این انتخابات، کاندیداهای زیادی تمایل خود را به حضور نشان داده اند. تنوع کاندیداهای احتمالی اما تا کنون نتوانسته سردی فضای سیاسی را مقداری کاهش دهد. شعارهای موجود انگیزه ای در مردم ایجاد نمی کند. پیش تر در انتخابات ها، شعارهای سلبی تعیین کننده بودند. نتیجه هر انتخابات به نوعی، یک نه” به یک رویکرد یا سیاست یا یک شخص بزرگ بود. به عبارت دیگر همواره وجه سلبی رقابت ها در انتخابات غالب بود. مردم برای نه گفتن به یک طرف، به طرف دیگر بله می گفتند.اما اکنون انگار خیلی خبری از وجه سلبی نیست. گو اینکه مردم به دنبال سناریوی اثباتی هستند.به گمان من اگر قرار باشد اقبالی انگیخته شود برای برنامه اثباتی خواهد بود. مردم در انتخابات های اخیر به هر چیزی نه گفتند، نه تنها پس زده نشد بلکه به کانون های قدرت تبدیل شدند. در انتخابات های اخیر، مردم به هر سیاستی پشت کردند، همان سیاست برکشیده شد! نمی دانم شاید دستی در کار بوده تا مردم را نسبت به صندوق رای ناامید کند. شاید عامداً می خواستند انتخابات را بی خاصیت کنند. لذا آگاهی جمعی مردم ایران، به این نتیجه رسیده که رای سلبی نه تنها به نتیجه نمی رسد بلکه مسلوب قدر می یابد. بر سینه هرکه زده اند، سینه ستبرتر شده است.لذا هوش جمعی سیاسی متوجه شده که نباید سلبی تصمیم بگیرد و دیگر نمی توان با سیاستِ نه گفتن، تغییرات مثبت حوزه قدرت را متصور بود. معتقدم اکنون جامعه به دنبال برنامه اثباتی است. به نظر می رسد این سناریو دو شاخص مهم دارد؛ اول کدامیک از نامزدها و یا جریانات تا۱۴۰۰ قادر به حل بحران کرونا هستند و دوم کدامیک قادر به حل بحران بورس می باشند. به عبارتی قیمت صندلی ریاست جمهور۱۴۰۰ حل بحران کرونا و بورس می باشد. اگر نامزدی بتواند برنامه واضح و مشخص برای حل این دو چالش ارائه دهد می تواند امید به جلب حمایت مردم داشته باشد. به احتمال، سیاست دوقطبی سازی که مبتنی بر تصمیم سلبی جامعه است، در این انتخابات کارکردی نداشته باشد.پایان ترامپ و تثبیت ترامپیسمعبدالله گنجی در روزنامه جوان نوشت:بخشی از نخبگان سیاسی و روشنفکری ما در چهار سال گذشته تلاش نمودند ترامپ را یک استثنا در دموکراسی امریکایی معرفی کنند که عوضی آمده است و تمام خواهد شد. اینقدر در این تمایز دمیدند که بعضاً این باور به ذهن می رسد که اگر جهان به قبل و پساکرونا تقسیم می شود، امریکا نیز به ترامپ و بعد از آن تقسیم خواهد شد. چرا می گوییم ترامپیسم باقی خواهد ماند؟ ترامپ ۷۱ میلیون رأی آورده است. کسی از قدرت در امریکا کنار رفت که با رأی بیشتر نسبت به دوره قبل شکست خورد؛ بنابراین ترامپ نه تن ها در امریکا اعتبار خود را از دست نداد که اعتبار بیشتری از جهت کمیت رأی به دست آورد. او شکست خورد، اما با رأی حداکثری و به قول اوباما بالا بودن رأی هر دو کاندیدا نشان از شکاف بسیار عمیقی در امریکاست؛ شکافی که اقلیت و اکثریت ندارد و همانند هماورد هم وزن باقی خواهند ماند. سؤال اساسی این است که اگر ترامپ بدترین و شرورترین و بی منطق ترین رئیس جمهور امریکا بود که هست- چرا پس از چهار سال رأی او افزایش یافت؟ چند درصد امریکایی ها به تصویر ما از ترامپ باور دارند؟ عملکرد آشکار ترامپ در همه عرصه ها هم در مقابل چشم شرق و غرب است و هم مقابل چشم مردم امریکا. اما چرا این عملکرد زشت موجب تعدیل رأی وی نسبت به دوره قبل نشد؟ برای پاسخ به پرسش های عنوان شده باید گفت این واقعیت امریکاست. این دموکراسی امریکایی است که ترامپ با آن همه بی قانونی و جنایت اعتبار بیشتری اخذ می کند و با اعتباری معادل فرد پیروز از قدرت خارج می شود.رشد رأی ترامپ نشان می دهد که ترور امثال شهید سلیمانی، خروج از سازمان های چندگانه بین المللی، تحریک مضاعف کره و ناراحتی نسبی اروپاییان اصلاً در رأی مردم امریکا مؤثر نیست. ماجراجویی و عشق به ماجراجویان جزو فرهنگ و ارزش های امریکایی است. به همین دلیل فردای ترامپ را استمرار و تثبیت ترامپیسم می دانیم، چون هیچ چیز عوض نخواهد شد. آنچه تغییر می کند لحن و روش است و تمام. صهیونیست ها همچنان خط قرمزند، تیم جدید بیت المقدس را پایتخت اسرائیل اعلام کرد، ضمیمه کردن یک طرفه بلندی های جولان به اسرائیل از سوی ترامپ را تأیید می کنند، ترور حاج قاسم چند بار توسط چند نفر از وزرا و مشاوران رئیس جمهور جدید در راستای اجرای عدالت اعلام شد، داستان افغانستان، عراق و سوریه مانند اکنون ادامه خواهد یافت، ونزوئلا، کوبا و کره همچنان مغضوب خواهند بود. بازگشت به سازمان ها و معاهدات بین المللی صورت خواهد گرفت، اما هدف از این بازگشت، استفاده از عرف و هنجارهای بین المللی برای اهداف مدنظر است. ترامپ عریان عمل می کرد، اما این تیم با تغییر لحن و روش، حرفه ای تر عمل می کنند و چهره را موجه نگه می دارند. به تعبیر دیگر، ترامپ سیاستمدار نبود، اما آغشته به فرهنگ و ارزش های امریکایی بود که عریانی اش در داخل منزل و بیرون آن یکی بود. او پرده را کنار زده بود. اما تیم جدید اتوی شیک بین المللی خواهند زد و دکور را بهتر نشان خواهند داد. تیم جدید به برجام برمی گردد، اما برای چه؟ برای دست یافتن به مکانیزم ماشه و همراه کردن اروپایی ها و شورای امنیت با خود. این تیم ضعف برجام برای ما را می داند، اما ترامپ این را نفهمید و خود را از مکانیزم ماشه دور کرد. گاوهای شیرده در خلیج فارس همچنان مکیده خواهند شد و همه چیز جز لحن و روش سر جای خود باقی خواهد ماند. فقط عربده ها و توهین های ترامپ قدری ویرایش خواهد شد. از قضا ترامپ پرسروصدا تنها رئیس جمهور امریکا بود که جنگی را آغاز نکرد، اما بلد نبود روش و لحن را تغییر دهد؛ لذا ترامپیسم ریشه در دموکراسی، رأی و فرهنگ امریکایی دارد.فرهنگ امریکا مست پرور است. خروجی این فرهنگ در عرصه سیاست انسان هایی هستند که مانند زنگی مست تیغی در دست دارند که مسئولانه به آن نگاه نمی کنند. اخلاق از این تیغ بسیار فاصله دارد. مانند کدخدایی که بزرگی خود را از طریق مردم داری و تواضع به دست نمی آورد بلکه دوست دارد اجتماع از ایشان بترسند و خود از این ترس لذت می برد و برای تولید این ترس برنامه ریزی می کند. رأی دهندگان امریکایی خصوصاً رأی دهندگان به ترامپ- پوپولیست های مستی هستند که قدرت و ثروت و سلاح دارند، اما فرهنگ زندگی با این مؤلفه های قدرت را ندارند و مشکل این است که فرهنگ خود را کانون اصلی جهانی سازی فرهنگ و سیاست می دانند که با ارعاب و زر و زور به پیش می برند و امثال کره جنوبی و همسایگان جنوبی ما با ترس حداکثری مقابل اصطبل این کدخدا نگهبانی می دهند تا بی منطقی طرف آنان را بیچاره نکند.انتهای پیام/ک