پایگاه خبری اوشیدا 22 فروردين 1392 ساعت 23:16 http://oshida.ir/vdcc.mqpa2bqs4la82.html -------------------------------------------------- عنوان : طایفه بارکزایی یا بارکزائی از طوایف سیستان -------------------------------------------------- اوشیدا: بارکزایی یا بارکزائی، از طایفه‌های سیستانی استان سیستان و بلوچستان می‌باشند. متن : به گزارش پایگاه خبری اوشیدا: این طایفه طبق یک شجره نامه، خود را از اعقاب خالد بن ولید می دانند. بارکزایی ها به دو شاخه بلوچستانی و افغانستانی منشعب می شوند. بازدید کننده گرامی شما میتوانید جهت تکمیل و بروز رسانی اطلاعات طوایف سیستان مارا یاری نمایدایمیل:info@oshida.ir