1393-08-18 07:42:32'; $conf['{IMMEDIATE_NEWS_MAIN_BLOCK}']['cache_html'] = '1'; $conf['{IMMEDIATE_NEWS_MAIN_BLOCK}']['func'] = 'Get_Immediate_News_Block'; $conf['{IMMEDIATE_NEWS_MAIN_BLOCK}']['prms']['section_id'] = 0; ?>1393-08-18 07:42:32'; $conf['{IMMEDIATE_NEWS_MAIN_BLOCK}']['cache_html'] = '1'; $conf['{IMMEDIATE_NEWS_MAIN_BLOCK}']['func'] = 'Get_Immediate_News_Block'; $conf['{IMMEDIATE_NEWS_MAIN_BLOCK}']['prms']['section_id'] = 0; ?>پایگاه خبری اوشیدا 9 اسفند 1397 ساعت 11:50 http://oshida.ir/vdcc00qe.2bqe18laa2.html -------------------------------------------------- عنوان : آیا به متعهدین خدمت در دستگاه‌های غیرنظامی کارت پایان خدمت داده می‌شود؟ -------------------------------------------------- شرایط تعهد خدمت در دستگاه‌های غیر نظامی به عنوان جایگزین خدمت دوره ضرورت را در این گزارش بخوانید. متن : بسیاری از مشمولان خدمت وظیفه عمومی در رابطه با شرایط تعهد خدمت در دستگاه‌های غیر نظامی به عنوان جایگزین خدمت دوره ضرورت سوالاتی دارند که در ادامه به آن‌ها پاسخ داده شده است. براساس قوانین موجود در ارتباط با سربازی و خدمت وظیفه عمومی، دولت می‌تواند از خدمات کارکنان وظیفه به صورت استخدام تعهد خدمتی استفاده کند که البته در حال حاضر نهاد‌هایی مثل: وزارت بهداشت، آموزش و پرورش، سازمان هواپیمایی، قوه قضاییه، سازمان بنادر و دریانوردی، شرکت کشتیرانی و شرکت ملی نفتکش، از خدمات کارکنان وظیفه به عنوان استخدام تعهد خدمتی با تعهد ۵ تا ۱۰ سال استفاده می‌کنند. گفتنی‌است؛ به متعهدین خدمت در پایان تعهدشان، کارت پایان خدمت نیز ارائه می‌شود، البته به این شرط که آموزش نظامی را گذرانده باشند. بیشتر بخوانید: مشمولان غیر غایب چگونه از معافیت تحصیلی بهره‌مند شوند؟ همچنین بسیاری از مشمولان خدمت در رابطه با اینکه اگر متعهدین خدمت قبل از خاتمه تعهد، از خدمت برکنار شوند یا استعفاء دهند، تکلیف خدمت سربازی‌شان چه می‌شود، سوال دارند. این افراد، چنانچه علت برکناری از خدمت، بیماری یا عدم صلاحیت ناشی از اعمال غیر ارادی آنان به تشخیص سازمان بکار گیرنده باشد، مدت خدمت انجام شده، به تناسب جزء خدمت دوره ضرورت محسوب شده و بقیه خدمت دوره ضرورت را انجام می‌دهند. انتهای پیام/