پایگاه خبری اوشیدا 27 خرداد 1394 ساعت 23:42 http://oshida.ir/vglceiq1.2bq4p25aasl82.,.html -------------------------------------------------- گزارش تصویری: عنوان : حمایت هیئت عاشقان ولایت سیستان از گزاره برگ ملی هسته ای -------------------------------------------------- در پی توافقات انجام شده در مذاکرات هسته ای مردم فهیم ایران با صدور گزاره برگ ملی هسته ای توافقات هسته ای را رعایت موارد مطرح شده در این گزاره برگ می دانند،و هرگونه توافقی را بدون اصول ذکر شده در این طومار را رد و هرگز نمی پذیرند. متن :