پایگاه خبری اوشیدا 16 فروردين 1393 ساعت 12:12 http://oshida.ir/vdcdjo0x.yt0o96a22y.html -------------------------------------------------- ادامه سفر استاندار / عنوان : دولت در امر اقتصاد گامهای موفقی برداشته است -------------------------------------------------- اوشیدا:این نشسته ها در استان محوریت قرار گیرد. متن : به گزارش پایگاه خبری اوشیدا: استاندارسیستان وبلوچستان با امام جمعه اهل سنت زابل دیدار کردند. هاشمی در این دیدار گفت:این گونه نشست ها در استان محوریت مردم وهمگان در مسیر درست خودش واقع شود. وی گفت:باید تلاش کنیم یک جریان ومسیر پویا تر راه بیندازیم .وی گفت :ما خواستاریم آنچه که منافع ملی ومصالح منطقه را می تواند تضمین کند ضامن باشد وان سرلوحه قرار گیرد. هاشمی گفت:جزبه پیشرفت به چیزدیگری نمی اندیشیم با یاری خدا بتوانیم با هم آثاری را خلق کنیم که مردم هم از برکاتش تفاوتی را در این دوره احساس کنند. وی ادامه داد:دولت در امر اقتصاد خیلی کار کرده است در حالی که قبل انقلاب امکاناتی در اختیار مردم نبود ه است .اکنون خیلی کارها شده است برق وآب وجاده وتلفن وبقیه موارد... وی در پایان دیدار گفت:کسانی که سرمایه به خارج استان برده اند باید تلاش جهت سرمایگذاری مجدد در استان کنند.