پایگاه خبری اوشیدا 2 مرداد 1399 ساعت 22:43 http://oshida.ir/vdcfvede.w6dxvagiiw.html -------------------------------------------------- مدیر کل شیلات سیستان و بلوچستان آبهای داخلی خبر داد؛ عنوان : جمع آوری، صید و فرآوری ماهیان استحصالی از دریاچه هامون و رودخانه های سیستان با مشارکت بخش خصوصی -------------------------------------------------- عیسی میرانی شاهرودی گفت: جمع آوری، صید و عمل آوری ماهیان گرفتار در گودال ها موجب اشتغالزایی ۵۰۰ صیاد در منطقه سیستان شده است. متن : « جمع آوری، صید و فرآوری ماهیان استحصالی از دریاچه هامون و رودخانه های سیستان با مشارکت بخش خصوصی» عیسی میرانی شاهرودی مدیر کل شیلات سیستان و بلوچستان آبهای داخلی در گفت و گو با پایگاه خبری اوشیدا گفت: با توجه به قطع آب ورودی به منطقه سیستان و به تبع آن خشک شدن رودخانه ها، نهرها و نهایتا دریاچه هامون و به دنبال پیش بینی احتمال بروز تلفات ماهیان گرفتار در گودال ها، پشت سدها و بستر دریاچه، اداره کل شیلات سیستان و بلوچستان به منظور مدیریت این روال طبیعی، نسبت به برنامه ریزی و هماهنگی های لازم جهت جلوگیری از بروز تلفات، کاهش مخاطرات و نیز استفاده جوامع بهره بردار صیاد و آبزی پرور از طریق صید، عمل آوری و بسته بندی ماهیان خوراکی، صید بچه ماهیان هرز و غیر خوراکی جهت ارسال به کارخانجات تولید پودر ماهی و صید بچه ماهیان پرورشی جهت پرورش در استخرهای سطح منطقه اقدام نموده است. وی افزود: از جمله این اقدمات می توان به ساماندهی و تجهیز گروه‌های صیادی، خصوصا در مناطق بحرانی، پیگیری برای شروع خط عمل آوری و بسته بندی ماهیان خوراکی و فعال سازی خط تولید پودر ماهی در شهرک صنعتی محمدآباد و همچنین هماهنگی با آبزی پروران جهت صید و انتقال بچه ماهیان به استخرهای پرورشی اشاره کرد. میرانی شاهرودی تصریح کرد: بر اساس پیش بینی این اداره کل، رودخانه سیستان از نوزدهم تیرماه و به دنبال قطع آب ورودی دچار چالش گردیده است که بلافاصله فراخوان و ساماندهی کلیه گروه های صیادی صورت پذیرفت. وی بیان داشت: همچنین فعالسازی خط عمل آوری بسته بندی ماهیان خوراکی علاوه بر ایجاد ارزش افزوده و فرصت صادرات به سایر نقاط کشور از افت شدید قیمت به علت اشباع بازار ماهی ناشی از افزایش میزان صید و عرضه جلوگیری خواهد نمود. میرانی شاهرودی افزود: در سنوات گذشته، برای تبدیل ماهیان هرز به پودر ماهی، نیاز به انتقال ماهیان صید شده به دیگر نقاط کشور بود که با هماهنگی صورت گرفته با کشتارگاه محمد آباد و فعالسازی خط تولید پودر ماهی، علاوه بر کاهش هزینه ها، امکان تولید پودر ماهی در منطقه سیستان فراهم شده است. وی خاطرنشان کرد: همچنین اقدامات انجام شده فوق الذکر منجر به اشتغال بیش از ۵۰۰ صیاد در زمینه جمع آوری، صید و عمل آوری ماهیان گرفتار در گودال ها گردیده است. انتهای پیام/