1393-08-18 07:42:32'; $conf['{IMMEDIATE_NEWS_MAIN_BLOCK}']['cache_html'] = '1'; $conf['{IMMEDIATE_NEWS_MAIN_BLOCK}']['func'] = 'Get_Immediate_News_Block'; $conf['{IMMEDIATE_NEWS_MAIN_BLOCK}']['prms']['section_id'] = 0; ?>1393-08-18 07:42:32'; $conf['{IMMEDIATE_NEWS_MAIN_BLOCK}']['cache_html'] = '1'; $conf['{IMMEDIATE_NEWS_MAIN_BLOCK}']['func'] = 'Get_Immediate_News_Block'; $conf['{IMMEDIATE_NEWS_MAIN_BLOCK}']['prms']['section_id'] = 0; ?>پایگاه خبری اوشیدا 13 اسفند 1391 ساعت 18:11 http://oshida.ir/vglf.vdmiw6dj0pyaiwwg,..html -------------------------------------------------- عنوان : اوشیدا کوه مقدس زردشت ،اسلام ومسیحیت -------------------------------------------------- اوشیدا:در 30 کیلومتری جنوب غربی زابل ، در متن دریاچه هامون کوه صخره ای و منفرد از جنس بازالت سیاهرنگ وجود دارد. متن : به گزارش پایگاه خبری اوشیدا:کوه اوشیدانقطه ی اتصال شهرنشینی و استقرار فرهنگی بین فلات ایران و جنوبشرق آن در ادوار تاریخی بشمار میرود .کوهاوشیدا در دوره های زرتشتی بدلیل وجود آتشکده یک مرکز عبادی محسوب می شده و نیز در دوره های بعدی احترام خود را حفظ کرده است . نزد سه دین زرتشت،اسلام و مسیحیت مقدس می باشد. موقعیت حساس و مناسب کوه سبب شکل گیری آثار معماری خشتی با شکوهی شده است به گونه ای که در گوشه و کنار و اطراف این کوه آثار مختلفی از زمان ساسانیان ، اشکانیان واسلامی من جمله : قلعه کافران،قلعه کک کهزاد،قلعه چهل دختران،زیارت خواجه غلطان،زیارت پیر گندم بریان و ... شده است . کاخ کوه اوشیدا ظاهرآ بسیار مجلل و مزین به نقاشی های دیواری،تزیینات گچی،نقوش برجسته و مجسمه های گونا گون بوده است بیشتر این آثار از بین رفته اند . و وضعیت حفاظتی نقاشی های دیواری نیز چندان مطلوب نبوده است امروزه تنها با توج به قطعات شکسته و خرد شده و یا برخی ازآثار نقاشی های باقی مانده و رنگهای موجود در میان آوارهای فرو ریخته در کاخ است که می توان به وجود آنها پی برد.در زمان گذشته کوهاوشیدا دارای دو کاربری بوده است کاربری موقت : بدلیل داشتن پوشش گیاهی طبیعی و جانوری مناسب بعنوان تفرجگاه پادشاهان اشکانی و ساسانی مورد استفاده بوده . دومین کاربری آن دایم و بعنوان مدرسه عالی زرتشتیگری مورد استفاده بوده است. باتشکر از خانم طاهره شهرکی