پایگاه خبری اوشیدا 15 آبان 1393 ساعت 9:45 http://oshida.ir/vglfmcdm.w6dj1w,iiygaw.p.html -------------------------------------------------- گزارش تصویری: عنوان : بازدید سرزده معاونت استانداری از بخش های بهداشتی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی زابل -------------------------------------------------- بنا به تماس های مکرر شهروندان سیستانی با پایگاه خبری اوشیدا مبنی بر ارائه نشدن خدمات مطلوب درمانی به شهروندان هوشنگ ناظری فرماندار ویژه زابل بازدید سرزده ی از بخش های مختلف بهداشتی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی زابل انجام داد. متن :