پایگاه خبری اوشیدا 16 مهر 1399 ساعت 11:23 http://oshida.ir/vdcgwu9u.ak9qy4prra.html -------------------------------------------------- عنوان : انتخابات آمریکا طبق رأی مردم پیش نمی‌رود -------------------------------------------------- دکتر «جاناتان کریستول» با اشاره به مثبت شدن نتیجه آزمایش کرونای ترامپ می‏‎گوید هرچند این اتفاق آرای مردمی او را کاهش می‌دهد، اما واقعیت آن است که انتخابات آمریکا طبق آرای مردمی پیش نمی‌رود. متن : به گزارش اوشیدا به نقل از مهر ؛ کرونااز میانه کارزار ۲۰۲۰، به دلیل تبعات اجتماعی-اقتصادی که داشت؛ به یکی از عواملتأثیرگذاردر تعیین نتیجه انتخابات آمریکا تبدیل شد حال آنکه با سرایت به ترامپ، اهمیت آن بیشتر هم شده است.خیلی ها می گویند ترامپ بدحال تر از آن چیزی است که کاخ سفید القا می کند؛ خیلی های دیگر هم می گویند او آن قدرها هم که شلوغش کرده اند؛ بیمار نیست و دنبال آن بوده که یک ماه مانده به برگزاری رقابت ریاست جمهوری ۳ نوامبر (۱۳ آبان)، شرایط را به نفع خود تغییر دهد.اما فارغ از این گمانه زنی ها که او راست می گوید یا دروغ، جای این پرسش باقی است که ابتلای ترامپ بهکرونا، چه تبعات مثبت یا منفی روی کارزار انتخاباتی او دارد و آیا در تغییر نظر آنهایی که هنوز تصمیم قطعی نگرفته اند که به کدام نامزد رأی دهند؛ تأثیری داشته است؟در همین راستا،گفتگویی با دکتر جاناتانکریستول پژوهشگر آمریکایی داشته است. بررسی ابعاد و تأثیرات مثبت شدن آزمایشکرونایدونالد ترامپ بر فضای انتخابات، بازتاب های این اتفاق در جامعه آمریکا، تأثیر این خبر برآرااو و تحلیل برخی از محورهای مناظره اول از محورهای گفتگو باکریستولاست.جاناتانکریستولپژوهشگر و استاد دانشگاه آدلفی درگاردنسیتینیویورک است و تدریس سیاست خارجی آمریکا و سیاست در خاورمیانه را بر عهده دارد. وی پیش از پیوستن به دانشگاه آدلفی، عضومؤسسهسیاست جهانی و مسئول برنامه جهانی سازی و امور بین الملل کالجبارد ایالات متحده بود.کریستولکه فارغ التحصیل دانشگاه ییل آمریکا و بریستول انگلستان است، علاوه بر مقالات دانشگاهی، در رسانه های مختلفی نظیر سیانانبه عنوان تحلیلگر ظاهر شده است.* نظر شما در خصوص مثبت شدن نتیجه آزمایشکرونایترامپ چیست؟ آیا تصادفی است و یا می تواند به عنوان یک ترفند انتخاباتی تلقی شود؟به هیچ وجه احتمالی وجود ندارد که تشخیص ترامپ یک ترفند انتخاباتی باشد. تمام تصورات ترامپ از خودش این است که یک فرد قدرتمند است که از همه اطرافیانش باهوش تر است و در هر کاری پیروز می شود. این تصویر حتی برای او مهم تر از پول است که درنهایت وسیله ای برای دستیابی به قدرت و پیروزی است که احساس می کند لیاقتش را دارد.او همچنین تمام دوران ریاست جمهوری خود و زندگی میلیون ها نفر را در گرو نگرشش نسبت بهکرونابه خطر انداخته و میلیون ها نفر از طرفدارانش را متقاعد کرده که جای نگرانی وجود ندارد. اینکه وی با میل و رغبت به بیمارستان می رود، نشانه این است که در واقع بسیار ضعیف شده، زیرا با لاپوشانی این مسئله، چیزی به دست نمی آورد.* این اتفاق چه انعکاسی در جامعه آمریکا داشته است؟آنچه تاکنون شاهدش بوده ایم این است که طرفداران پروپاقرص او راهی پیدا می کنند تا بیماری او را با این اعتقادشان سازگار کنند که ترامپ نوعی ابرمرد است. به عنوان مثال، یکی از تحلیلگران فاکس نیوز گفت که این بیماری برای همه پیشمیآید و ترامپ به این دلیل بهکرونامبتلا شده که بسیار سخت و بیرون از دفترش، به خاطر ما کار می کرد. طرفداران دوآتشه وی ادعا می کنند که این باید سوءقصدی از سوی چین یا نانسی پلوسی باشد.* بیماری ترامپ چه تأثیری برآرااو خواهد داشت؟اگرچه شک ندارم که ترامپ تلاش خواهد کرد تا ماه آینده تقلب کند و به دنبال باز کردن راهی برای پیروزی اش باشد و اینکه نباید تصور کنیم که او در انتخابات به راحتی شکست می خورد، اما این اتفاق (بیماری ترامپ) چشم انداز انتخاب او را تیره و تار می کند و مطمئناًآرامردمی اش را تنزل می دهد؛ اما متأسفانه ما طبق رأی مردم پیش نمی رویم.* مناظره اول را چطور ارزیابی می کنید؟ذهنیت بیشتر آمریکایی ها در خصوص انتخابات شکل گرفته است و تنها چیزی کهبایدنمی بایست در مناظره انجام می داد، این بود که سرزنده و منسجم به نظر برسد و حواشی جدیدی ایجاد نکند. شخصاً نگران این بودم که او در مناظره با شخصی که درباره هر چیز و هرکس دروغ می گوید و حرف هایش در یک جمله سه بار متناقض است، اوقات دشواری را داشته باشد. با این حال، مناظره تا آنجا هم پیش نرفت.همه آنچه که از این مناظره به خاطرات سپرده می شود این است که رئیس جمهور آمریکا دائماً حرف نامزد دیگر را قطع می کرد، مانند یک بچه کودکستانی رفتار می کرد و مجری می بایست بر سر او فریاد می زد تا آداب مناظره را رعایت کند. مناظره اول، مضحکه ای برای دموکراسی آمریکایی بود، اما فکر نمی کنم خنده دارتر از انتخاب ترامپ به عنوان رئیس جمهور باشد.از آنجا که تصمیم‏گیریدرباره نتیجه انتخابات ما از سوی تعداد نسبتاً معدودی از رأی دهندگان (آرامردد) از تعداد نسبتاً معدودی از ایالت ها (ایالات کلیدی) انجام می شود، ممکن است از بعضی جهات کمکی بهبایدنبوده باشد.* با توجه به مناظره اول و همچنین نتیجه مثبتکرونا، آیا ترامپ در مناظره دوم شرکت می کند؟باید به این نکته توجه داشت که ترامپ فکر می کند او پیروز این بحث شده، بنابراین بسیار مشتاق خواهد بود که بدون توجه به وضعیت سلامتی خود دوباره بابایدنمناظره کند.