1393-08-18 07:42:32'; $conf['{IMMEDIATE_NEWS_MAIN_BLOCK}']['cache_html'] = '1'; $conf['{IMMEDIATE_NEWS_MAIN_BLOCK}']['func'] = 'Get_Immediate_News_Block'; $conf['{IMMEDIATE_NEWS_MAIN_BLOCK}']['prms']['section_id'] = 0; ?>1393-08-18 07:42:32'; $conf['{IMMEDIATE_NEWS_MAIN_BLOCK}']['cache_html'] = '1'; $conf['{IMMEDIATE_NEWS_MAIN_BLOCK}']['func'] = 'Get_Immediate_News_Block'; $conf['{IMMEDIATE_NEWS_MAIN_BLOCK}']['prms']['section_id'] = 0; ?>پایگاه خبری اوشیدا 18 دی 1393 ساعت 14:49 http://oshida.ir/vglfmmdm.w6dv0w,iiygaw.p.html -------------------------------------------------- گزارش تصویری عنوان : نشست صمیمی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی با هیت علمی دانشگاه علوم پزشکی سیستان -------------------------------------------------- صبح امروز وزیر بهداشت و درمان کشور که به همت نمایندگان سیستان جهت بررسی مشکلات بهداشتی وارد سیستان شد از مراکز بهداشتی بازدید کرد و همچنین نشستی با اساتید و اعضاء دانشگاه علوم پزشکی سیستان داشت. متن :