پایگاه خبری اوشیدا 22 فروردين 1392 ساعت 23:12 http://oshida.ir/vdch.wnmt23nzzftd2.html -------------------------------------------------- عنوان : طایفه جنگی از طوایف سیستان -------------------------------------------------- اوشیدا: جنگی، از طایفه‌های سیستانی استان سیستان و بلوچستان ایران است. متن : به گزارش پایگاه خبری اوشیدا: میر بابکرخان پسر سوم کلان خان بن شاهو بارکزایی، دارای فرزند پسری به نام جنگیان شد و طایفه جنگی را پدید آورد. تیره های زیر از عباس پسر جنگیان خان بوجود آمده است: زینل، فرزندان وی عربشاهی شهرت دارند. ابراهیم، فرزندانش به ابراهیم نژاد مشهورند. دادی، طایفه اش به عقابی معروفند. محمد، فرزندانش به مرادی و مددخانی شهرت دارند بازدید کننده گرامی شما میتوانید جهت تکمیل و بروز رسانی اطلاعات طوایف سیستان مارا یاری نمایدایمیل:info@oshida.ir