پایگاه خبری اوشیدا 14 اسفند 1393 ساعت 9:35 http://oshida.ir/vglgty9w.ak933a1rrqp4a.v.html -------------------------------------------------- عنوان : جلسه ستاد بیمه کشاورزی از نگاه دوربین اوشیدا -------------------------------------------------- این جلسه با حضور معاون استاندار، فرماندار ویژه، رئیس جهاد کشاورزی، منابع طبیعی، امور آب، بیمه و سایر اعضای ستاد بیمه زابل با هـدف رفع مشکلات بیمه محصولات کشاورزی و آب مورد نیاز بخش کشاورزی شهرستان زابل و روستاهای تابعه آن در سالن جلسات فــرمانـدار ویژه زابـل تشکیل شد. متن :