پایگاه خبری اوشیدا 5 تير 1392 ساعت 13:07 http://oshida.ir/vglh.inwt23nikuzdt22fy..html -------------------------------------------------- عنوان : تصاویر خیره کننده از ماشین های طلایی -------------------------------------------------- اوشیدا: بحث طلاپوش کردن خودروها به دوران کنت‌ها و دوشس‌ها و لردهای انگلیسی‌ برمی‌گردد. میزان ثروت اعیان از روی مرکب‌هایی که سوار می‌شدند تعیین می‌شد. شاید دیگر درشکه و کالسکه لوکس مورد استفاده نباشد ولی هنوز هم وسایل حمل و نقل افراد بسیار ثروتمند نمادی از قدرت مالی آنها محسوب می‌شود. متن : به گزارش پایگاه خبری اوشیدا: بحث طلاپوش کردن خودروها به دوران کنت ها و دوشس ها و لردهای انگلیسی برمی گردد. میزان ثروت اعیان از روی مرکب هایی که سوار می شدند تعیین می شد. شاید دیگر درشکه و کالسکه لوکس مورد استفاده نباشد ولی هنوز هم وسایل حمل و نقل افراد بسیار ثروتمند نمادی از قدرت مالی آنها محسوب می شود.