پایگاه خبری اوشیدا 28 بهمن 1398 ساعت 8:43 http://oshida.ir/vdcjivem.uqehhzsffu.html -------------------------------------------------- عنوان : تولید 97 درصد داروهای مورد نیاز در کشور/ صنعت دام انسانی جلوتر از صنعت دام و داروی طیور است -------------------------------------------------- معاون سیاست‌گذاری و ارزیابی راهبردی ریاست جمهوری گفت: بیش از 97 درصد داروی کشور از نظر حجمی در داخل کشور تولید می‌شود و با توجه به شرایط و فشار تحریم صنعت دارو یک صنعت پایدار و مقاوم است. متن : مهدی الیاسی معاون سیاست گذاری و ارزیابی راهبردی ریاست جمهوری در گفت وگوبا خبرنگار گروه علمی و دانشگاهی خبرگزاری فارس درباره صنعت دارو کشور، گفت: می توان از صنعت دارو در کشور به عنوان یک صنعت پایدار نام برد. تقریباً بیش از ۹۷ درصد داروی کشور از نظر حجمی در داخل تولید می شود که این موضوع از نظر ریالی کمی متفاوت است.* صنعت دارو یک الگو برای صنایع حساسوی با بیا اینکه با توجه به شرایط فشار و تحریم، صنعت دارو یک صنعت پایدار و مقاوم است که می تواند یک الگو برای صنایع حساس باشد، گفت: با همکاری وزارت علوم و وزارت بهداشت توجه ویژه ای روی داروهای پیشرفته و خاص ۳ درصدی با قیمت و ارزش افزوده بالا داشته ایم.معاون سیاستگذاری و ارزیابی راهبردی ریاست جمهوری ادامه داد: بخش دوم این است که ۹۷ درصد مواد اولیه پیشرفته بعضاً وارداتی است و ممکن است جمع ارزش افزوده ما از ۹۷ درصد حول و هوش ۶۰ درصد باشد.درواقعمقاوم سازی و نوآوری صنعت دارو را با حمایت و مدیریت وزارت بهداشت جلو می بریم و امیدواریم سال آینده در این دو بخش پیشرفت بهتری داشته باشیم که این اتفاق در ۳-۲ سال اخیر افتاده است.*صنعت دام انسانی جلوتر از صنعت دام و داروی طیور استالیاسی افزود: در مواد اولیه دارویی که صنعت پیشرفته ای است و هم در داروهای با ارزش ا فزوده بالا ۴-۳ سال اخیر اتفاقات خوبی رخ داده است و در حال حاضر بخشی از برنامه ها افتتاح شده و سال آینده هم افتتاح خوبی در حوزه دارو خواهیم داشت که این موضوع در بخش غیرانسانی مثل دام و طیور است. صنعت دام انسانی جلوتر از صنعت دام و داروی طیور است.وی یادآور شد: برنامه های جدیدی در بحث واکسن و مواد مکمل غذایی شروع شده که این صنعت بتواند در مجموع سطح فناوری بالاتری داشته باشد به طوری که میزان ارزش افزوده و ارز بری را هدف قرار گرفته ایم تا بتوانیم ارزش افزوده داخلی را بالا ببریم و هم ارز بری را به شدت کاهش دهیم که امسال نیز نتایج قابل توجهی به ثمر نشسته و سال بعد تکمیل می شود.انتهایپیام/