شناسایی کانال‌های ایران برای دور زدن تحریم‌ها با اجرای FATF

5 دی 1398 ساعت 3:08

دولت در حالی برای اجرای FATF اصرار می‌کند که بسیاری از کارشناسان معتقدند با اجرای FATF در کشور خشکسالی ارزی اتفاق می‌افتد.


دانلود


کد مطلب: 68755

آدرس مطلب: http://oshida.ir/vdcam0ni.49nam15kk4.html

اوشیدا
  http://oshida.ir