عکس/امام جمعه بنجار با لباس پاسداری در نماز جمعه

23 فروردين 1398 ساعت 14:31

امام جمعه شهر بنجار در پی حمایت از سپاه پاسداران با لباس سبز این نهاد مقدس نماز جمعه را اقامه کرد.


به گزارش اوشیدا؛امام جمعه شهر بنجار در پی حمایت از سپاه پاسداران با لباس سبز این نهاد مقدس نماز جمعه را اقامه کرد.


کد مطلب: 66694

آدرس مطلب: http://oshida.ir/vdcayini.49nio15kk4.html

اوشیدا
  http://oshida.ir