توسط قرارگاه عملیاتی شهید هراتی سیستان انجام شد

اهدا نوشت افزار بین دانش آموزان بی بضاعت وچرخ خیاطی به زنان بی سرپرست

8 مهر 1394 ساعت 13:10

صبح امروز 8 مهرماه جاری اهداچرخ خیاطی و نوشت افزار بین افراد نیازمند سیستانی توزیع شد.کد مطلب: 39993

آدرس مطلب: http://oshida.ir/vglbf9bf.rhb99rquu8ipr.l.html

اوشیدا
  http://oshida.ir