بازدید نماینده مردم سیستان از دانشگاه پیام نور زابل به روایت تصویر

12 خرداد 1393 ساعت 22:03

اوشیدا: دکتر سید باقر حسینی از دانشگاه پیام نور زابل بازدید کرد.


به گزارش پایگاه خبری اوشیدا:


کد مطلب: 27680

آدرس مطلب: http://oshida.ir/vglbg0b5.rhbzwrquu8ipr.l.html

اوشیدا
  http://oshida.ir