مهاجرت طایفه بزی از بلوچستان به سیستان

طایفه بزی , 23 فروردين 1392 ساعت 21:37

اوشیدا:آنچه در کلیات ایل بزرگ رئیسی نوشته شده چنین است که طایفه بزی 9 نسل به آنطرف محمد حسن پدری بنام سردار میم خان بوجود آمده اند و علت رفتن این قوم به طرف سیستان اختلافات بین سردار میم خان و شاه نصرالدین بوده است که سبب کشته شدن یکی از طرفداران شاه میگردد و این اختلاف سبب میشود که بسوی خاش و زاهدان با اقوام و بستگان خود رهسپار شوند .


به گزارش پایگاه خبری اوشیدا: وبلاگ طایفه بزی می نویسد:آیا این ۹ نسل که از محمد حسن به آنطرف در کلیات ایل رئیسی ذکر شده کدامند ؟ آیا ما ۹ نسل دیگر داریم که نژاد آنها به سردار میم خان به صورت دقیق برسد یا خیر ؟؟ بلی ۹ نسل بعد از محمد حسن طبق نوشته که از مرحوم قربانعلی مورخ مشهور طوایف سیستان و طایفه بزی در دست است که از محمد حسن تا سردار میم خان زیل وار بیان میکند ؛ اگر چه قربانعلی بزی اطلاعات فراوانی درباره دیگر طوایف سیستانی داشته است که متاسفانه بصورت نوشتاری چیزی موجود نیست و کسی هم نبوده تا اطلاعات وی را جمع آوری و ضبط نماید جز مطالب نژاد و قبیله خود که آنهم در زمان مرگش بدستور خودش نوشته شده است تا یادگاری برای آیندگان باشد .

اگر چه تاکنون این باور وجود داشته که محمد حسن پدر محمد بعلت قهر از اقوام با پدر و مادر و عشیره خود راهی سیستان میشود و در کنار مردم طایفه شهرکی سکونت میکند هم حسن دامدار بوده و هم شهرکی ها ؛مدتی میگذرد محمد که نوجوانی بوده عاشق دختر رئیس قبیله شهرکی ها میگردد دختر بر طبق سنت های قومی نامزد پسر عموی خود بوده و محمد از دختر خواستگاری میکند لیکن از طرف پدر دختر جواب رد میشنود،هر کاری که میکند شهرکی ها حاضر به وصلت نمی شوند تا اینکه محمد حسن او(نامزد دختر که پسر عمویش بوده ) راتعقیب میکند و بقتل میرساند بعد از این واقعه شهرکی ها به حاکم آن زمان که در سیستان بوده مراجعه و درخواست قصاص میکنند حاکم محمد را زندان مینماید و بعد از مدتی ۱۴ هزار سکه رائج آن زمان دیه جریمه صادر میکند که یاحسن پول را بدهد و یا قصاص را بپذیرد و حسن ۱۴ هزار سکه را میپردازد و پسرش محمد را از زندان و قصاص آزاد میکند و دختر را به عقد محمد در میآورد . در نقل و قول های نژادهای دیگر سیستانی ها مانند کاشانی ها که وصلت کاری با بزی ها در ۲۰۰ یا ۳۰۰ سال گذشته داشته اند این حکایات شنیده و گفته میشود .که فرزندانی که از محمد بوجود آمده اند از آن دختر شهرکی میباشند و مذهب شیعه را نیز در آن زمان پذیرفته اند چون مادرشان شیعه بوده و محمد در جوانی فوت میکند این فرزندان شیعه میشوند ،راوی این قسمت نائب بنیاد کاشانی بوده که در زمان سردار ابراهیم خان نایب ایشان بوده است و در حدود ۱۵۰ سال قبل زندگی میکرده و خود نایب از شکم دختر مریم علی بخش متولد شده و هم عصر مراد علی خو و محمدی بوده است ......


کد مطلب: 5241

آدرس مطلب: http://oshida.ir/vdcd.o0k2yt0xfa26y.html

اوشیدا
  http://oshida.ir