اختصاصی اوشیدا:

تخلیه نخاله وزباله در مرکز شهرزابل توسط مامورین نیروی انتظامی

10 آبان 1391 ساعت 12:55

مامورین نیروی انتظامی شهر زابل در حال تخلیه نخاله و زباله ها خود در بلور اصلی شهرکد مطلب: 81

آدرس مطلب: http://oshida.ir/vgld6.0jyyt0f2l2fya.h.html

اوشیدا
  http://oshida.ir