عکس/مبارزین پنجشیر

22 شهريور 1400 ساعت 10:51

تصاویری از مبارزین جبهه مقاومت ملی در پنجشیر افغانستان را مشاهده می کنید.

کد مطلب: 74122

آدرس مطلب: http://oshida.ir/vdcf0yde.w6dj0agiiw.html

اوشیدا
  http://oshida.ir