ساعاتی قبل صورت گرفت

اجتماع بزرگ بسیجیان شهرستان زابل در سالروز تاسیس بسیج مستضعفین از نگاه دوربین اوشیدا

5 آذر 1393 ساعت 13:14

باحضور امام جمعه ،معاونت استانداری وفرماندهان نظامی انتظامی،مسئولین وسران طوایفشهرستان زابل اجتماع بسیجیان در استادیوم شهید طباطبایی برگزارشد .کد مطلب: 35530

آدرس مطلب: http://oshida.ir/vgle7n8x.jh8nxjrbbz9ij.2.html

اوشیدا
  http://oshida.ir