هفته بسیج به نگاه دوربین اوشیدا؛

6 آذر 1393 ساعت 12:22

به مناسبت هفته بسیج برنامه های بسیاری در زابل صورت گرفت که اوشیدا خلاصه ای از آنها را به تصویر آورده است.کد مطلب: 35496

آدرس مطلب: http://oshida.ir/vglfvjdm.w6dt1w,iiygaw.p.html

اوشیدا
  http://oshida.ir