شهید محمد رضا بهشتی

شهادت نعمتی بی کران است

سردبیر

26 آبان 1392 ساعت 19:03

شهید محمد رضا بهشتی : شهادت نعمتی بی کران است که انسان می تواند با ثروت ایمان آن را بخرد.


پایگاه خبری اوشیدا:
فرزند حماسه و اخلاص ،محمد رضا بهشتی ،دست پرورده خانواده ای متدین و مذهبی در سیستان بود.
تولد شهید ،در یک خانه نشان از شرافت و فضیلت اهالی آن خانه دارد. بیست سال مداومت حضور فردی که عاقبت می خواهد به نقطه کمال هستی عروج کند و بر سفره ارتزاق عندالرب بنشیند ،در و دیوار آن مکان را دارالشفا می کند.
وقتی امام (ره) که در صاحب ملکوت بدنیا آمد و از دنیا رفت می فرمایند ؛ از شهدا که نمی شود چیزی گفت.

ما چه بگوییم در شان شهید بهشتی ،عشق به امام (ره) وجه مشترک همه شهدا بود. به امام عشق می ورزید. در صدد بود با ارائه اخلاق و رفتار شایسته خود را در زمره پیروان خالص امام قرار دهد. شهید محمد رضا بهشتی ،انسان دلسوز و نیکوکاری بود و سرانجام در حین پاسداری از دست آوردهای انقلاب در مسیر جاده ایرانشهر-چابهار به فیض شهادت نائل شد.

فرازی از وصیت نامه شهید:

از مال دنیا چیزی ندارم که برای آن صحبت کنم به جز مقداری خون ناقابل ،که آنرا هم در راه خدا و رسولش ،انفاق می کنم. امیدوارم که مورد قبول او و رسولش قرار گیرد. شهادت نعمتی بی کران است که انسان می تواند با ثروت ایمان آن را بخرد.

پدر و مادر عزیز از خط و اهداف مقدس اسلامی غافل نشوید و هرگز امام و انقلاب را تنها نگذارید.


کد مطلب: 16316

آدرس مطلب: http://oshida.ir/vdcg3w9q.ak93q4prra.html

اوشیدا
  http://oshida.ir