گزارش تصویری:

بازدید سرزده معاونت استانداری از بخش های بهداشتی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی زابل

15 آبان 1393 ساعت 9:45

بنا به تماس های مکرر شهروندان سیستانی با پایگاه خبری اوشیدا مبنی بر ارائه نشدن خدمات مطلوب درمانی به شهروندان هوشنگ ناظری فرماندار ویژه زابل بازدید سرزده ی از بخش های مختلف بهداشتی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی زابل انجام داد.کد مطلب: 34893

آدرس مطلب: http://oshida.ir/vglfmcdm.w6dj1w,iiygaw.p.html

اوشیدا
  http://oshida.ir