گزارش تصویری:

دیدار رئیس و کارکنان راه و شهرسازی زابل از خانوادههای قربانیان راهدار در حین انجام وظیفه

29 آبان 1393 ساعت 13:26

علی عالی رئیس اداره راه و شهرسازی زابل به اتفاق پرسنل این اداره از تعدادی از خانوادههای قربانیان راهدار که در حین انجام وظیفه جان خود را از دست دادند،سرکشی کرد.کد مطلب: 35379

آدرس مطلب: http://oshida.ir/vglf1mdm.w6dtew,iiygaw.p.html

اوشیدا
  http://oshida.ir