(تصاویر) دف نوازی زنان و مردان در كردستان

28 اسفند 1398 ساعت 1:55

دف نوازی و مولودی خوانی در كردستان از دیرباز دارای ویژگی، غنا، ریشه و اصالت بوده و سینه به سینه نقل شده تا به دست ما برسد. البته این نوع موسیقی عرفانی در گذشته بیشتر در خانقاها و تكایا اجرا می شد ولی اكنون به آئینی همه گیر و همه پسند در دیگر محافل و مجالس تبدیل شده است. این نوع موسیقی عرفانی در كردستان به علت تنوع و استفاده از ابیات عرفانی به زبان های عربی، فارسی و كُردی از غنای پرباری برخوردار است كه نشان از ماهیت، اصالت و ریشه دار بودن آن در ادوار گذشته دارد.


 
 

عکاس: بختیار صمدی/ فارس


کد مطلب: 69508

آدرس مطلب: http://oshida.ir/vdch6mn-.23nwvdftt2.html

اوشیدا
  http://oshida.ir