جلسه ستاد بیمه کشاورزی از نگاه دوربین اوشیدا

14 اسفند 1393 ساعت 9:35

این جلسه با حضور معاون استاندار، فرماندار ویژه، رئیس جهاد کشاورزی، منابع طبیعی، امور آب، بیمه و سایر اعضای ستاد بیمه زابل با هـدف رفع مشکلات بیمه محصولات کشاورزی و آب مورد نیاز بخش کشاورزی شهرستان زابل و روستاهای تابعه آن در سالن جلسات فــرمانـدار ویژه زابـل تشکیل شد.کد مطلب: 36964

آدرس مطلب: http://oshida.ir/vglgty9w.ak933a1rrqp4a.v.html

اوشیدا
  http://oshida.ir