(تصاویر) رازگشایی از هگمتانه

31 ارديبهشت 1399 ساعت 10:12

فصل بیست ودوم کاوش‌های باستان شناسی میراث هگمتانه، در محل سایت موزه‌ی هگمتانه همدان آغاز شد.


عکاس: ایمان حامی خواه/ مهر


کد مطلب: 70029

آدرس مطلب: http://oshida.ir/vdchwvnq.23nvidftt2.html

اوشیدا
  http://oshida.ir