ثبت تصویری ناب از کوه اوشیدا

1 مرداد 1398 ساعت 9:26


به گزارش اوشیدا؛ این تصویر توسط عکاس نامی منطقه سیستان احمد عباسی به ثبت رسیده است.کد مطلب: 67420

آدرس مطلب: http://oshida.ir/vdciu5aq.t1ayr2bcct.html

اوشیدا
  http://oshida.ir