روستاهای دهستان ادیمی شهرستان نیمروز سیستان

23 فروردين 1392 ساعت 14:10

اوشیدا: دهستان ادیمی در بخش شیب آب سیستان ودر شهرستان نیمروز می باشد


به گزارش پایگاه خبری اوشیدا: دهستان ادیمی شامل روستا های
 ده ابراهيم كيخا
اكبراباد
ده الري
اله اباد
هنرستان كشاورزي
بالاخانه
پيران
ده غلامعلي
حسين ابادخواجه
حاجي غلامعلي
ده شهباز
دهنوپشت اديمي
ساختمان
طاغذي
ده عيسي عليا
ده عيسي سفلي
كچيان
كدخداصفر
فقير لشكري
كربلايي حيدر
ده كمالي
كنگ پيران
محمداباد
محمداباداديمي
محمدحسن
ده منصوري
ده ولي داد
حسين ابادميرشاه
شريف اباد
دهنوپيران
ده عليم
دهنه باغي
نوشيروان خانه هاي درويش
ابيل
خانه هاي رودباري
حجت آبا د
خانه هاي حاجي خدابخش
ده مير شاه
ده شهيد محبعلي ساراني
مشهدي غلامعلي قنبر علي
رحيم خان ساراني
شوكت ساراني
حسن آباد
جان پرور
چشك
ده سهراب ساراني


کد مطلب: 5238

آدرس مطلب: http://oshida.ir/vdcj.teifuqe8osfzu.html

اوشیدا
  http://oshida.ir