گزارش تصویری از ضیافت افطاری فرماندار زهک با مرزبانان

22 تير 1394 ساعت 13:19

فرماندار شهرستان زهک در مراسم ضیافت افطاری با حضوراعضای شورای تامین شرکت نمود.کد مطلب: 39008

آدرس مطلب: http://oshida.ir/vglivuap.t1a3utkcczb2t.x.html

اوشیدا
  http://oshida.ir