پایگاه خبری اوشیدا - آخرين عناوين آیا میدانید؟ :: نسخه کامل http://oshida.ir/ayamidanid Fri, 15 Jan 2016 22:59:16 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://oshida.ir/skins/default/fa/{CURRENT_THEME}/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط پایگاه خبری اوشیدا http://oshida.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری اوشیدا آزاد است. Fri, 15 Jan 2016 22:59:16 GMT آیا میدانید؟ 60 سیستان در زمان ساسانیان بخش مهمی از خاک ایران سرافراز بوده است http://oshida.ir/vdcjvae8.uqetazsffu.html به گزارش پایگاه خبری اوشیدا:آیا می دانید که؟سیستان در زمان ساسانیان بخش مهمی از خاک ایران سرافراز را شامل می شد،طبق رساله ی پهلوی "شهرستانهای ایران" از موسی خورنی،ایران به چهار بخش تقسیم می شده است ،درعهد ساسانیان بخش خراسان،بخش خوربران (بخش غربی ایران)بخش آتوربادگان(آذربایجان)وبخش نیمروز،واین تقسیمی است که در زمان سلطنت خسروانوشیروان به عمل آمده است .بخش نیمروز (سیستان) شامل شهرهای ذیل بوده:کابل،رجح(قندهار)بست،فراه،زرنگ،کرکویه،کرمان،بهاردشیر،استخر،دارابگرد،به شاپور،،گوره،اردشیر خوره توزک،هرمزاردشیران،گی(جی در اصفهان) رامهرمز،شوش،شوشتر،وندیبوگ،شاپور،ایران کرد،نهرتیره،سمران(کشور حمیران)،اراسپ،آشور،ورئی تاجیکان،خلیج فارس،ایران (ذیل برهان قاطع ج ۴ ص ۲۲۳۵)این حدود ومرزهایی که جزءخاک سرزمین نیمروز بوده خبر از اهمیت این سرزمین در حکومت ساسانیان می دهد. ]]> آیا میدانید؟ Sun, 23 Mar 2014 09:36:47 GMT http://oshida.ir/vdcjvae8.uqetazsffu.html