پایگاه خبری اوشیدا - آخرين عناوين روستاهای سیستان http://oshida.ir/roosta Sun, 24 Feb 2019 18:49:24 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://oshida.ir/skins/default/fa/{CURRENT_THEME}/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط پایگاه خبری اوشیدا http://oshida.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری اوشیدا آزاد است. Sun, 24 Feb 2019 18:49:24 GMT روستاهای سیستان 60 روستاهای دهستان بزی شهرستان نیمروز سیستان http://oshida.ir/vdca.enmk49nuo5k14.html اوشیدا:دهستان بزی در بخش شیب آب سیستان ودر شهرستان نیمروز می باشد ]]> روستاهای سیستان Fri, 12 Apr 2013 10:49:49 GMT http://oshida.ir/vdca.enmk49nuo5k14.html روستاهای دهستان ادیمی شهرستان نیمروز سیستان http://oshida.ir/vdcj.teifuqe8osfzu.html اوشیدا: دهستان ادیمی در بخش شیب آب سیستان ودر شهرستان نیمروز می باشد ]]> روستاهای سیستان Fri, 12 Apr 2013 10:40:54 GMT http://oshida.ir/vdcj.teifuqe8osfzu.html