پایگاه خبری اوشیدا - آخرين عناوين روستاهای سیستان :: نسخه کامل http://oshida.ir/roosta Sun, 24 Feb 2019 18:50:19 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://oshida.ir/skins/default/fa/{CURRENT_THEME}/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط پایگاه خبری اوشیدا http://oshida.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری اوشیدا آزاد است. Sun, 24 Feb 2019 18:50:19 GMT روستاهای سیستان 60 روستاهای دهستان بزی شهرستان نیمروز سیستان http://oshida.ir/vdca.enmk49nuo5k14.html به گزارش پایگاه خبری اوشیدا:دهستان بزی شامل روستاهای  اديره ده افسري ده اما مي ده بزي سفلي ده بزي عليا(بزي شمال) پلگي بزي چرك چهارچشم حاجوك حاجي اباد خوشداد حليم خان دهباشي ده نو جهانتيغ ده رضا ده زيارت جهانتيغ ده غلام شريف آباد گزانگوري ده گرگ ده گلزار محمدخوشداد ده نورمحمددشتي نورمحمدجهانتيغ ده دهمرده ده شركت كريم ده مراد علي ده ميرخان اسلام آبا د راهدار حيدر آباد روستاي هاشم اباد عباس اباد شيخ ويسي قره باغي عباس قاسم خوشداد جدي ]]> روستاهای سیستان Fri, 12 Apr 2013 10:49:49 GMT http://oshida.ir/vdca.enmk49nuo5k14.html روستاهای دهستان ادیمی شهرستان نیمروز سیستان http://oshida.ir/vdcj.teifuqe8osfzu.html به گزارش پایگاه خبری اوشیدا: دهستان ادیمی شامل روستا های ده ابراهيم كيخا اكبراباد ده الري اله اباد هنرستان كشاورزي بالاخانه پيران ده غلامعلي حسين ابادخواجه حاجي غلامعلي ده شهباز دهنوپشت اديمي ساختمان طاغذي ده عيسي عليا ده عيسي سفلي كچيان كدخداصفر فقير لشكري كربلايي حيدر ده كمالي كنگ پيران محمداباد محمداباداديمي محمدحسن ده منصوري ده ولي داد حسين ابادميرشاه شريف اباد دهنوپيران ده عليم دهنه باغي نوشيروان خانه هاي درويش ابيل خانه هاي رودباري حجت آبا د خانه هاي حاجي خدابخش ده مير شاه ده شهيد محبعلي ساراني مشهدي غلامعلي قنبر علي رحيم خان ساراني شوكت ساراني حسن آباد جان پرور چشك ده سهراب ساراني ]]> روستاهای سیستان Fri, 12 Apr 2013 10:40:54 GMT http://oshida.ir/vdcj.teifuqe8osfzu.html