پایگاه خبری اوشیدا - پربيننده ترين عناوين طوایف سیستان http://oshida.ir/sistan Mon, 02 Mar 2020 06:17:13 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://oshida.ir/skins/default/fa/{CURRENT_THEME}/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط پایگاه خبری اوشیدا http://oshida.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری اوشیدا آزاد است. Mon, 02 Mar 2020 06:17:13 GMT طوایف سیستان 60 اقوام و طایفه‌های سیستان و بلوچستان http://oshida.ir/vdcbwfb0.rhb90piuur.html قوام و طایفه‌های سیستان و بلوچستان، به اقوامی گفته می‌شود که در استان سیستان و بلوچستان سکونت داشته‌اند یا زندگی می‌کنند و از لحاظ ساختار طایفه‌ای، قومی و نوع سکونت به چهارده گروه تقسیم می‌شوند. ]]> طوایف سیستان Mon, 02 Mar 2020 02:32:30 GMT http://oshida.ir/vdcbwfb0.rhb90piuur.html