پایگاه خبری اوشیدا - آخرين عناوين آیا میدانید؟ http://oshida.ir/ayamidanid Thu, 14 Jan 2016 21:15:31 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://oshida.ir/skins/default/fa/{CURRENT_THEME}/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط پایگاه خبری اوشیدا http://oshida.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری اوشیدا آزاد است. Thu, 14 Jan 2016 21:15:31 GMT آیا میدانید؟ 60 سیستان در زمان ساسانیان بخش مهمی از خاک ایران سرافراز بوده است http://oshida.ir/vdcjvae8.uqetazsffu.html اوشیدا: طبق رساله ی پهلوی "شهرستانهای ایران" از موسی خورنی،ایران به چهار بخش تقسیم می شده است ،درعهد ساسانیان بخش خراسان،بخش خوربران (بخش غربی ایران)بخش آتوربادگان(آذربایجان)وبخش نیمروز،واین تقسیمی است که در زمان سلطنت خسروانوشیروان به عمل آمده است . ]]> آیا میدانید؟ Sun, 23 Mar 2014 09:36:47 GMT http://oshida.ir/vdcjvae8.uqetazsffu.html