1393-08-18 07:42:32'; $conf['{IMMEDIATE_NEWS_MAIN_BLOCK}']['cache_html'] = '1'; $conf['{IMMEDIATE_NEWS_MAIN_BLOCK}']['func'] = 'Get_Immediate_News_Block'; $conf['{IMMEDIATE_NEWS_MAIN_BLOCK}']['prms']['section_id'] = 0; ?>1393-08-18 07:42:32'; $conf['{IMMEDIATE_NEWS_MAIN_BLOCK}']['cache_html'] = '1'; $conf['{IMMEDIATE_NEWS_MAIN_BLOCK}']['func'] = 'Get_Immediate_News_Block'; $conf['{IMMEDIATE_NEWS_MAIN_BLOCK}']['prms']['section_id'] = 0; ?> اوشیدا - ارسال اين مطلب به دوستان - فاقدین شناسنامه سهمی در بازسازی خانه های سیل زده ندارند/90 خانوار روستای آبیل همچنان در چادر
 

ارسال اين مطلب به دوستان

(( فاقدین شناسنامه سهمی در بازسازی خانه های سیل زده ندارند/90 خانوار روستای آبیل همچنان در چادر ))نام شما :
آدرس ايميل شما :
نام دوست شما :
آدرس ايميل دوست شما :
پيغام شما :