1393-08-18 07:42:32'; $conf['{IMMEDIATE_NEWS_MAIN_BLOCK}']['cache_html'] = '1'; $conf['{IMMEDIATE_NEWS_MAIN_BLOCK}']['func'] = 'Get_Immediate_News_Block'; $conf['{IMMEDIATE_NEWS_MAIN_BLOCK}']['prms']['section_id'] = 0; ?>1393-08-18 07:42:32'; $conf['{IMMEDIATE_NEWS_MAIN_BLOCK}']['cache_html'] = '1'; $conf['{IMMEDIATE_NEWS_MAIN_BLOCK}']['func'] = 'Get_Immediate_News_Block'; $conf['{IMMEDIATE_NEWS_MAIN_BLOCK}']['prms']['section_id'] = 0; ?> اوشیدا - شناسایی کانال‌های ایران برای دور زدن تحریم‌ها با اجرای FATF
 
داخلی آرشيو خبر صفحه سیاسی
امتیاز مثبت 
۰
 
شناسایی کانال‌های ایران برای دور زدن تحریم‌ها با اجرای FATF
کد مطلب: ۶۸۷۵۵
تاریخ انتشار:پنجشنبه ۵ دی ۱۳۹۸ ساعت ۰۳:۰۸
دولت در حالی برای اجرای FATF اصرار می‌کند که بسیاری از کارشناسان معتقدند با اجرای FATF در کشور خشکسالی ارزی اتفاق می‌افتد.
شناسایی کانال‌های ایران برای دور زدن تحریم‌ها با اجرای FATF
Share/Save/Bookmark