1393-08-18 07:42:32'; $conf['{IMMEDIATE_NEWS_MAIN_BLOCK}']['cache_html'] = '1'; $conf['{IMMEDIATE_NEWS_MAIN_BLOCK}']['func'] = 'Get_Immediate_News_Block'; $conf['{IMMEDIATE_NEWS_MAIN_BLOCK}']['prms']['section_id'] = 0; ?>1393-08-18 07:42:32'; $conf['{IMMEDIATE_NEWS_MAIN_BLOCK}']['cache_html'] = '1'; $conf['{IMMEDIATE_NEWS_MAIN_BLOCK}']['func'] = 'Get_Immediate_News_Block'; $conf['{IMMEDIATE_NEWS_MAIN_BLOCK}']['prms']['section_id'] = 0; ?> اوشیدا - طرح های اشتغالزایی بسیج سازندگی شهرستان زابل در راستای اقتصاد مقاومتی
 
داخلی آرشيو گزارش تصويری صفحه استان
امتیاز مثبت 
۲
 
گزارش تصویری:
طرح های اشتغالزایی بسیج سازندگی شهرستان زابل در راستای اقتصاد مقاومتی
کد مطلب: ۳۵۲۸۰
تاریخ انتشار:دوشنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۳ ساعت ۱۱:۴۰
بسيج سازندگي اقتصاد مقاومتی را به طور جدی در دستور کار خود قرار داده و در این زمینه نیز پیشتاز بوده است.
طرح های اشتغالزایی بسیج سازندگی شهرستان زابل در راستای اقتصاد مقاومتی
 
Share/Save/Bookmark