داخلی آرشيو خبر صفحه استان
۴
امتیاز مثبت 
۱۳
 
شورش سیستانیان نخستین خیزش یکی شدن با کاروان نامیرای کربلا
علیرضا خسروی
کد مطلب: ۳۵۰۶۰
تاریخ انتشار:سه شنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۳ ساعت ۱۰:۱۶
پیشینه های فرهنگی وتمدنی مردمان سرزمین هیرمند فرمند چهره مردمی را به روشنای دید می آورد که با قلم ونوشته همراهی داشته و درپیوند بوده اند
شورش سیستانیان نخستین خیزش یکی شدن با کاروان نامیرای کربلا
به گزارش پایگاه خبری اوشیدا"
گلدسته وتابوت گردانی شام غریبان سیستان
سیستان از دیر بازخانه فرهنگ وتمدن ایران زمین بوده از همین سرای مهرآفرین مردان وزنان دانشور بی شماری به شکوفایی اندیشه وفراگیری دانش وگسترش آگاهی های دینی وعقلی ، ایستادگان روزگار درجاری تاریخ بوده اند.
مردم سیستان درروشنای تاریخ اسلام دین باورانی بوده اند که از فرازدانایی وآگاهی خویش به منزلت وبزرگی دین آخرالزمان رسیده بودند،چون خبر آمدن آخرین برگزیده (ص) آنها را درکتابهایشان از قبل رسیده بود سیستان را به صلح بدادند که به جنگ گرفتن آن امکان پذیر نبود.
فرازهای زیبا واحساسی کتاب تاریخ سیستان نیز به زندگانی پیامبر(ص) وبویژه روایت امام حسین(ع) ویارانش درصحرای کربلا وکاروان اسرا بازمی گردد.

پیشینه های فرهنگی وتمدنی مردمان سرزمین هیرمند فرمند چهره  مردمی را به روشنای دید می آورد که با قلم ونوشته همراهی داشته و درپیوند بوده اند .
دربیان این پیوندها کردارشان به گونه یی بود که به سفارش امام علی(ع) به امام حسن(ع) دربازخوانی رویدادهای تاریخی برجسته گویی یکی از آنان می شده اند از همین روی است که با شنیدن خبر شهادت امام حسین(ع) ویارانش به میدان می آیند وبه نوشته کتاب تاریخ سیستان "پاره یی شورش اندرگرفت". واین شورش نخستین خیزش ایرانیان برای یکی شدن با کاروان نامیرای کربلادیده شده است.
شو وی خوانی، گلدسته گردانی، تابوت گردانی،دسته های سینه زن و...همه بازآفرینی رویداد برجسته یست که از انحراف بزرگ تاریخ اسلام پرده برمی دارد .انحراف بزرگی که دختر برکشیده پیامبر(ص) وکوثر کلام خداوند درتنهایی وغربت به خاک سپرده می شود،مرد برگزیده وبرکشیده غدیر را فرق می شکافند وسرور جوانان اهل بهشت رادرتلخ ترین شرایط به شهادت می رسانند جنبش بزرگ جعل حدیث برای موجه نشان دادن جریان انحراف براه می افتد .
آنچه درمراسم سنتی سیستان به چشم می خورد بازآفرینی وهمراهی با این رویداد بزرگ درتاریخ اسلام است که گویی یکی از آنان...دسته های سینه زن ،یاران ولبیک گویان امام دربستر مانند،روشنای گلدسته ، روشنای قیام است تا قیامت، وتابوت گردانی شام غریبان که هنوز دردولت آباد با همت سادات موسوی ،ودرسه کوهه با پشتکار سپید مویان انجام می شود. نمایش نمادینی از همراهی مردم سیستان درشام غریبان وجمع آوری وتدفین شهدای کربلاست گویی درهمان زمان وبا همان احساس.
Share/Save/Bookmark
سارانی
۱۳۹۳-۰۸-۲۰ ۱۳:۰۴:۰۰
شو وی خوانی، گلدسته گردانی، تابوت گردانی،دسته های سینه زن و...همه بازآفرینی رویداد برجسته یست که از انحراف بزرگ تاریخ اسلام پرده برمی دارد .انحراف بزرگی که دختر برکشیده پیامبر(ص) وکوثر کلام خداوند درتنهایی وغربت به خاک سپرده می شود،مرد برگزیده وبرکشیده غدیر را فرق می شکافند وسرور جوانان اهل بهشت رادرتلخ ترین شرایط به شهادت می رسانند جنبش بزرگ جعل حدیث برای موجه نشان دادن جریان انحراف براه می افتد ....خیلی تاثیر گزار بود متشکر (8034)
 
اکبری
۱۳۹۳-۰۸-۲۰ ۱۶:۲۳:۴۹
این مراسم باید ثبت وظبطشوند چون از خاطره ها می روند .سلام بر حسین(ع) ویارانش (8037)
 
اناهید
۱۳۹۳-۰۸-۲۰ ۱۶:۲۶:۱۶
برای دوستانم فرستادم متن زیبا وپر احساسی بود (8038)
 
پودینه
۱۳۹۳-۰۸-۲۰ ۱۶:۳۳:۴۷
تشکر ودرود برسیستان که همیشه پیرو قران وعترت بوده (8039)