1393-08-18 07:42:32'; $conf['{IMMEDIATE_NEWS_MAIN_BLOCK}']['cache_html'] = '1'; $conf['{IMMEDIATE_NEWS_MAIN_BLOCK}']['func'] = 'Get_Immediate_News_Block'; $conf['{IMMEDIATE_NEWS_MAIN_BLOCK}']['prms']['section_id'] = 0; ?>1393-08-18 07:42:32'; $conf['{IMMEDIATE_NEWS_MAIN_BLOCK}']['cache_html'] = '1'; $conf['{IMMEDIATE_NEWS_MAIN_BLOCK}']['func'] = 'Get_Immediate_News_Block'; $conf['{IMMEDIATE_NEWS_MAIN_BLOCK}']['prms']['section_id'] = 0; ?> اوشیدا - بازدید فر ماندار ویژه زابل از اداره تعزیرات حکومتی زابل
 
داخلی آرشيو گزارش تصويری صفحه استان
امتیاز مثبت 
۸
 
گزارش تصویری/
بازدید فر ماندار ویژه زابل از اداره تعزیرات حکومتی زابل
کد مطلب: ۲۸۷۰۶
تاریخ انتشار:پنجشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۳ ساعت ۱۳:۱۳
اوشیدا:در این بازدید که بصورت سر زده انجام شد مدیر و کارکنان اداره تعزیرات زابل کمبودها و مشکلات خود را بیان کردند.
بازدید فر ماندار ویژه زابل از اداره تعزیرات حکومتی زابل
Share/Save/Bookmark