داخلی آرشيو خبر صفحه طوایف سیستان
امتیاز مثبت 
۰
 
اقوام و طایفه‌های سیستان و بلوچستان
کد مطلب: ۶۹۳۶۸
تاریخ انتشار:دوشنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۸ ساعت ۰۶:۰۲
قوام و طایفه‌های سیستان و بلوچستان، به اقوامی گفته می‌شود که در استان سیستان و بلوچستان سکونت داشته‌اند یا زندگی می‌کنند و از لحاظ ساختار طایفه‌ای، قومی و نوع سکونت به چهارده گروه تقسیم می‌شوند.
اقوام و طایفه‌های سیستان و بلوچستان

به گزارش اوشیدا به نقل از ویکی پدیا ؛ بازماندگان سیستان که توانسته‌اند نسل خویش را از خطر قتل‌عام‌ها و کشتارهای دسته جمعی مغولان، تیموریان، و ازبک‌ها حفظ کنند، شامل:

 • طایفه گرگ و خاشی (اوکاتی) و همچنین طایفهٔ بزی که اولین طایفه بودندهایی که در مقابل حمله آنها ایستادگی کردند و رشادتهای از خود نشان دادند که در تاریخ ماندگار شد، طایفه‌های (ریگی‌جلایی) کبدانی، کمالی، ارابیب٬، پهلوان، تکر، نوراو،جهانتیغ اعقاب خیرالدین کهخا پلاس رجوع شود به کتاب ملک شاه حسین نویسنده دو قرن پیش که اصالت فامیل کیخا کهخا پلاسی بوده‌اند
 • طوایفی که معتقدند ریشه قومی آنان سادات‌ است شامل:‌‌سادات تمین(حسینی،سید،سعیدیان وبرخی کردها) وسجادی ها که با سادات تمین ریشه مشترک دارند و در زمان شاه عباس از منطقه ی سمیرم اصفهان به این منطقه کوچ کرده اند.کول،صیادی‌ ارباب‌، نورایی‌، هاشمی‌ ، ،سید‌ذاکری‌.
 • طوایفی که منتسب به محیط زیست اولیه خودشان هستند، شامل دلخکی، دلارامی، سرگزی و خاراکوهی، که به ترتیب از مناطق دلخک، بیابان گرگ، شوره‌گزها و خارکوه واقع در مجاورت هیرمند سرچشمه می‌گیرند.
 • طوایفی که از کوه‌های بارز کرمان آمده و از وجودشان در جنگها و اهداف امنیتی استفاده می‌شده‌است، شامل سنچولی (سگچولی) و دهباشی جهان تیغ
 • طوایفی که قبل از ویرانی سیستان آنجا بوده‌اند اما توسط تیمور اجباراً به مناطق دیگر منتقل شده‌اند، شامل جمشیدی و بختیاری
 • طوایفی که به کولی‌ها (دوره‌گردها) معروفند، شامل ماهککی، پتی پشم، چتله و کیال
 • قبایل گاوچرها (دامداران) یا گوچرهای سیستان، شامل آبیل، ده مرده، سراوانی، شورودی و کلبعلی
 • طوایفی که ریشه افغانستانی دارند، شامل غلجه‌ای، لجه ای، بارکزایی، فراهی، هراتی و لکزایی. خروط. بریچ. علی زهی. دلخکی. حدزیی یا احدزهی. محمد زهی یا مومد زهی.
 • طوایفی که ریشه تاجیکی دارند، شامل راشکی و چشک
 • طوایفی که ریشه در بلوچستان پاکستان دارند، شامل نارویی، لجه ای، شیرانزائی، سنجرانی، رخشانی، مهیمی،ازبگزهی وشیخ حسینی سارانی،خروط، قلندرزهی، شاهوزهی، وکبدانی که یکی از (بزرگترین طوایف بلوچستان پاکستان به‌شمار میاد که اکثراً در خاران ساکن هستند)
 • طوایفی که از اطراف تهران به سیستان کوچ کرده‌اند، نوری
 • طوایفی که ازافغانستان فعلی آریانای قدیم آمده‌اند شامل: شهریاری که از ده شهریاری در چخانسور افغانستان آمده‌اند، کریم کشته که از ده کدیم کشته واقع در چخانسور آمده‌اند، عرب، کریم کشته و پودنه.
 • طوایفی که از منطقه لاش وجوین و قلعه کاه به سیستان آمده‌اند، شامل سموری، ارجونی، تجگی
 • طوایفی که ریشه آنان از شیراز و وابسته به ایل ممسنی استان فارس می‌باشند، شامل: شهرکی و براهویی (تیره‌های مختلف محمدحسنی/ممسنی) و جمالزهی
 • طوایف میر
 • طوایف سرابندی

منابع

 • غلامعلی رئیس الذاکرین (چاپ ۱۳۷۰ مشهد زادسروان سیستان، نشرفرهنگ سیستان تاریخ وارد شده در |سال= را بررسی کنید (کمک)
Share/Save/Bookmark